Schema camt_ele_external.xsd


schema location:  O:\IG2\schema\camt_ele_external.xsd
attribute form default: 
element form default:  qualified
targetNamespace:  urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
 
Elements  Complex types 
Document  BankToCustomerStatementV02 
Document 
GroupHeader42 


schema location:  O:\IG2\schema\camt5253_ele_common.xsd
attribute form default: 
element form default:  qualified
targetNamespace:  urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
 
Complex types  Simple types 
AccountIdentification4Choice  ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount_SimpleType 
AccountStatementOrReport  ActiveOrHistoricCurrencyCode 
ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount  AnyBICIdentifier 
AmountAndCurrencyExchangeDetails3  BalanceType12Code 
BalanceSubType1Choice  BaseOneRate 
BalanceType12  BICIdentifier 
BalanceType5Choice  CountryCode 
BankTransactionCodeStructure4  CreditDebitCode 
BankTransactionCodeStructure5  DecimalNumber 
BankTransactionCodeStructure6  DocumentType3Code 
BranchAndFinancialInstitutionIdentification4  EntryStatus2Code 
CashBalance3  ExternalBalanceSubType1Code 
CreditorReferenceInformation2  ExternalBankTransactionDomain1Code 
CreditorReferenceType1Choice  ExternalBankTransactionFamily1Code 
CreditorReferenceType2  ExternalBankTransactionSubFamily1Code 
CurrencyExchange5  ExternalOrganisationIdentification1Code 
DateAndPlaceOfBirth  ExternalPersonIdentification1Code 
EntryDetails1  ExternalPurpose1Code 
EntryTransaction2  IBAN2007Identifier 
FinancialInstitutionIdentification7  ISODate 
GenericAccountIdentification1  ISODateTime 
GenericOrganisationIdentification1  Max140Text 
GenericPersonIdentification1  Max16Text 
NumberAndSumOfTransactions1  Max34Text 
OrganisationIdentificationSchemeName1Choice  Max35Text 
PersonIdentificationSchemeName1Choice  Max500Text 
PostalAddress6  Max70Text 
ProprietaryBankTransactionCodeStructure1  Number 
Purpose2Choice  TrueFalseIndicator 
RelatedCashAccount16 
RelatedPartyIdentification32 
RemittanceInformation5 
ReportEntry2 
TransactionParty2 


element Document
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p1.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type Document
properties
content complex
children BkToCstmrStmt
source <xs:element name="Document" type="Document"/>

complexType BankToCustomerStatementV02
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p2.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
children GrpHdr Stmt
used by
element Document/BkToCstmrStmt
source <xs:complexType name="BankToCustomerStatementV02">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="GrpHdr" type="GroupHeader42">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Üzenet paraméterek, üzleti tartalmuk nincs.</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="Stmt" type="AccountStatementOrReport" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Az egyes számlák kivonatai.</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element BankToCustomerStatementV02/GrpHdr
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p3.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type GroupHeader42
properties
isRef 0
content complex
children MsgId CreDtTm
annotation
documentation
Üzenet paraméterek, üzleti tartalmuk nincs.
source <xs:element name="GrpHdr" type="GroupHeader42">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Üzenet paraméterek, üzleti tartalmuk nincs.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element BankToCustomerStatementV02/Stmt
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p4.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type AccountStatementOrReport
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children Id LglSeqNb CreDtTm FrToDt Acct Bal TxsSummry Ntry
annotation
documentation
Az egyes számlák kivonatai.
source <xs:element name="Stmt" type="AccountStatementOrReport" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Az egyes számlák kivonatai.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType Document
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p5.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
children BkToCstmrStmt
used by
element Document
source <xs:complexType name="Document">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="BkToCstmrStmt" type="BankToCustomerStatementV02"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element Document/BkToCstmrStmt
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p6.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type BankToCustomerStatementV02
properties
isRef 0
content complex
children GrpHdr Stmt
source <xs:element name="BkToCstmrStmt" type="BankToCustomerStatementV02"/>

complexType GroupHeader42
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p7.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
children MsgId CreDtTm
used by
element BankToCustomerStatementV02/GrpHdr
source <xs:complexType name="GroupHeader42">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="MsgId" type="Max35Text">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Generált egyedi azonosító, nincs üzleti tartalma.</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="CreDtTm" type="ISODateTime">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kivonat készítésének időpontja (Electra környezetben ez a kivonat lekérdezésének időpontja, hiszen az "üzenet" akkor készül el.</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element GroupHeader42/MsgId
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p8.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type Max35Text
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
minLength 
maxLength 35 
annotation
documentation
Generált egyedi azonosító, nincs üzleti tartalma.
source <xs:element name="MsgId" type="Max35Text">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Generált egyedi azonosító, nincs üzleti tartalma.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element GroupHeader42/CreDtTm
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p9.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type ISODateTime
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kivonat készítésének időpontja (Electra környezetben ez a kivonat lekérdezésének időpontja, hiszen az "üzenet" akkor készül el.
source <xs:element name="CreDtTm" type="ISODateTime">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kivonat készítésének időpontja (Electra környezetben ez a kivonat lekérdezésének időpontja, hiszen az "üzenet" akkor készül el.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType AccountIdentification4Choice
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p10.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
children IBAN Othr
used by
element AccountStatementOrReport/Acct/Id
source <xs:complexType name="AccountIdentification4Choice">
 
<xs:sequence>
   
<xs:choice>
     
<xs:element name="IBAN" type="IBAN2007Identifier"/>
     
<xs:element name="Othr" type="GenericAccountIdentification1"/>
   
</xs:choice>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AccountIdentification4Choice/IBAN
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p11.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type IBAN2007Identifier
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
pattern [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30} 
source <xs:element name="IBAN" type="IBAN2007Identifier"/>

element AccountIdentification4Choice/Othr
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p12.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type GenericAccountIdentification1
properties
isRef 0
content complex
children Id
source <xs:element name="Othr" type="GenericAccountIdentification1"/>

complexType AccountStatementOrReport
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p13.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
children Id LglSeqNb CreDtTm FrToDt Acct Bal TxsSummry Ntry
used by
element BankToCustomerStatementV02/Stmt
source <xs:complexType name="AccountStatementOrReport">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Id" type="Max35Text">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kivonat/riport egyedi (üzleti) azonosítója, kivonat sorszám. </xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="LglSeqNb" type="Number" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kivonat sorszáma (pl. éven belül). Akkor van kitöltve, ha a bank ezt az adatot "számként" adja. Általában az Id része.</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="CreDtTm" type="ISODateTime">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kivonat/report készítésének időpontja. Időpontinformációk hiányában a kivonat dátuma (zárónapja)+"235959" </xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="FrToDt" minOccurs="0">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="FrDtTm" type="ISODateTime">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Kivonat időszakának kezdőnapja. Időpontinformációk hiányában az időpont: "00:00:00" </xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="ToDtTm" type="ISODateTime">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Kivonat időszakának zárónapja. Időpontinformációk hiányában az időpont: "23:59:59" </xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="Acct">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="Id" type="AccountIdentification4Choice">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Bankszámlaszám. Ahol az Electra nem kap IBAN számlaszámot, ott az Othr/Id-t tölti ki.</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="Tp" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Számla típusa.</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="Prtry"/>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="Ccy" type="ActiveOrHistoricCurrencyCode" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Számla devizaneme.</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="Nm" type="Max70Text" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Számla neve.</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="Ownr">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="Nm" type="Max140Text" minOccurs="0">
                 
<xs:annotation>
                   
<xs:documentation>Számlatulajdonos neve.</xs:documentation>
                 
</xs:annotation>
               
</xs:element>
               
<xs:element name="PstlAdr" type="PostalAddress6" minOccurs="0">
                 
<xs:annotation>
                   
<xs:documentation>Számlatulajdonos címe.</xs:documentation>
                 
</xs:annotation>
               
</xs:element>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="Svcr" minOccurs="0">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="FinInstnId" type="FinancialInstitutionIdentification7">
                 
<xs:annotation>
                   
<xs:documentation>Bank adatai.</xs:documentation>
                 
</xs:annotation>
               
</xs:element>
               
<xs:element name="BrnchId" minOccurs="0">
                 
<xs:complexType>
                   
<xs:sequence>
                     
<xs:element name="Nm" type="Max140Text" minOccurs="0">
                       
<xs:annotation>
                         
<xs:documentation>Számlavezető fiók neve.</xs:documentation>
                       
</xs:annotation>
                     
</xs:element>
                     
<xs:element name="PstlAdr" minOccurs="0">
                       
<xs:annotation>
                         
<xs:documentation>Számlavezető fiók címe. Ha a cím struktúrája ismeretlen, akkor az AdrLine tag-ek vannak kitöltve.</xs:documentation>
                       
</xs:annotation>
                       
<xs:complexType>
                         
<xs:sequence>
                           
<xs:element name="StrtNm" type="Max70Text" minOccurs="0">
                             
<xs:annotation>
                               
<xs:documentation>Utca, házszám.</xs:documentation>
                             
</xs:annotation>
                           
</xs:element>
                           
<xs:element name="PstCd" type="Max16Text" minOccurs="0">
                             
<xs:annotation>
                               
<xs:documentation>Irányítószám.</xs:documentation>
                             
</xs:annotation>
                           
</xs:element>
                           
<xs:element name="TwnNm" type="Max35Text" minOccurs="0">
                             
<xs:annotation>
                               
<xs:documentation>Helység</xs:documentation>
                             
</xs:annotation>
                           
</xs:element>
                           
<xs:element name="Ctry" type="CountryCode" minOccurs="0">
                             
<xs:annotation>
                               
<xs:documentation>Ország.</xs:documentation>
                             
</xs:annotation>
                           
</xs:element>
                           
<xs:element name="AdrLine" type="Max70Text" minOccurs="0" maxOccurs="7"/>
                         
</xs:sequence>
                       
</xs:complexType>
                     
</xs:element>
                   
</xs:sequence>
                 
</xs:complexType>
               
</xs:element>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="Bal" type="CashBalance3" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Különféle egyenlegek, ld. a Tp mezőt.</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="TxsSummry" minOccurs="0">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="TtlCdtNtries" type="NumberAndSumOfTransactions1" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Jóváírások összege (a számla devizanemében)</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="TtlDbtNtries" type="NumberAndSumOfTransactions1" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Terhelések összege (a számla devizanemében)</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="Ntry" type="ReportEntry2" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Tételek.</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AccountStatementOrReport/Id
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p14.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type Max35Text
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
minLength 
maxLength 35 
annotation
documentation
Kivonat/riport egyedi (üzleti) azonosítója, kivonat sorszám.
source <xs:element name="Id" type="Max35Text">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kivonat/riport egyedi (üzleti) azonosítója, kivonat sorszám. </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AccountStatementOrReport/LglSeqNb
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p15.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type Number
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
totalDigits 18 
fractionDigits 
annotation
documentation
Kivonat sorszáma (pl. éven belül). Akkor van kitöltve, ha a bank ezt az adatot "számként" adja. Általában az Id része.
source <xs:element name="LglSeqNb" type="Number" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kivonat sorszáma (pl. éven belül). Akkor van kitöltve, ha a bank ezt az adatot "számként" adja. Általában az Id része.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AccountStatementOrReport/CreDtTm
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p16.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type ISODateTime
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kivonat/report készítésének időpontja. Időpontinformációk hiányában a kivonat dátuma (zárónapja)+"235959"
source <xs:element name="CreDtTm" type="ISODateTime">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kivonat/report készítésének időpontja. Időpontinformációk hiányában a kivonat dátuma (zárónapja)+"235959" </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AccountStatementOrReport/FrToDt
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p17.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children FrDtTm ToDtTm
source <xs:element name="FrToDt" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="FrDtTm" type="ISODateTime">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Kivonat időszakának kezdőnapja. Időpontinformációk hiányában az időpont: "00:00:00" </xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="ToDtTm" type="ISODateTime">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Kivonat időszakának zárónapja. Időpontinformációk hiányában az időpont: "23:59:59" </xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AccountStatementOrReport/FrToDt/FrDtTm
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p18.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type ISODateTime
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kivonat időszakának kezdőnapja. Időpontinformációk hiányában az időpont: "00:00:00"
source <xs:element name="FrDtTm" type="ISODateTime">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kivonat időszakának kezdőnapja. Időpontinformációk hiányában az időpont: "00:00:00" </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AccountStatementOrReport/FrToDt/ToDtTm
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p19.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type ISODateTime
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Kivonat időszakának zárónapja. Időpontinformációk hiányában az időpont: "23:59:59"
source <xs:element name="ToDtTm" type="ISODateTime">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kivonat időszakának zárónapja. Időpontinformációk hiányában az időpont: "23:59:59" </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AccountStatementOrReport/Acct
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p20.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
properties
isRef 0
content complex
children Id Tp Ccy Nm Ownr Svcr
source <xs:element name="Acct">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Id" type="AccountIdentification4Choice">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Bankszámlaszám. Ahol az Electra nem kap IBAN számlaszámot, ott az Othr/Id-t tölti ki.</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="Tp" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Számla típusa.</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="Prtry"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="Ccy" type="ActiveOrHistoricCurrencyCode" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Számla devizaneme.</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="Nm" type="Max70Text" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Számla neve.</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="Ownr">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="Nm" type="Max140Text" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Számlatulajdonos neve.</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="PstlAdr" type="PostalAddress6" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Számlatulajdonos címe.</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="Svcr" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="FinInstnId" type="FinancialInstitutionIdentification7">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Bank adatai.</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="BrnchId" minOccurs="0">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="Nm" type="Max140Text" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Számlavezető fiók neve.</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="PstlAdr" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Számlavezető fiók címe. Ha a cím struktúrája ismeretlen, akkor az AdrLine tag-ek vannak kitöltve.</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="StrtNm" type="Max70Text" minOccurs="0">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Utca, házszám.</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                       
<xs:element name="PstCd" type="Max16Text" minOccurs="0">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Irányítószám.</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                       
<xs:element name="TwnNm" type="Max35Text" minOccurs="0">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Helység</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                       
<xs:element name="Ctry" type="CountryCode" minOccurs="0">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Ország.</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                       
<xs:element name="AdrLine" type="Max70Text" minOccurs="0" maxOccurs="7"/>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AccountStatementOrReport/Acct/Id
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p21.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type AccountIdentification4Choice
properties
isRef 0
content complex
children IBAN Othr
annotation
documentation
Bankszámlaszám. Ahol az Electra nem kap IBAN számlaszámot, ott az Othr/Id-t tölti ki.
source <xs:element name="Id" type="AccountIdentification4Choice">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Bankszámlaszám. Ahol az Electra nem kap IBAN számlaszámot, ott az Othr/Id-t tölti ki.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AccountStatementOrReport/Acct/Tp
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p22.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Prtry
annotation
documentation
Számla típusa.
source <xs:element name="Tp" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Számla típusa.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Prtry"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AccountStatementOrReport/Acct/Tp/Prtry
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p23.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
properties
isRef 0
source <xs:element name="Prtry"/>

element AccountStatementOrReport/Acct/Ccy
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p24.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type ActiveOrHistoricCurrencyCode
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
pattern [A-Z]{3,3} 
annotation
documentation
Számla devizaneme.
source <xs:element name="Ccy" type="ActiveOrHistoricCurrencyCode" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Számla devizaneme.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AccountStatementOrReport/Acct/Nm
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p25.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type Max70Text
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
minLength 
maxLength 70 
annotation
documentation
Számla neve.
source <xs:element name="Nm" type="Max70Text" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Számla neve.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AccountStatementOrReport/Acct/Ownr
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p26.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
properties
isRef 0
content complex
children Nm PstlAdr
source <xs:element name="Ownr">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Nm" type="Max140Text" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Számlatulajdonos neve.</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="PstlAdr" type="PostalAddress6" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Számlatulajdonos címe.</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AccountStatementOrReport/Acct/Ownr/Nm
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p27.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type Max140Text
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
minLength 
maxLength 140 
annotation
documentation
Számlatulajdonos neve.
source <xs:element name="Nm" type="Max140Text" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Számlatulajdonos neve.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AccountStatementOrReport/Acct/Ownr/PstlAdr
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p28.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type PostalAddress6
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children StrtNm PstCd TwnNm Ctry AdrLine CtryOfRes
annotation
documentation
Számlatulajdonos címe.
source <xs:element name="PstlAdr" type="PostalAddress6" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Számlatulajdonos címe.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AccountStatementOrReport/Acct/Svcr
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p29.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children FinInstnId BrnchId
source <xs:element name="Svcr" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="FinInstnId" type="FinancialInstitutionIdentification7">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Bank adatai.</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="BrnchId" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="Nm" type="Max140Text" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Számlavezető fiók neve.</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="PstlAdr" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Számlavezető fiók címe. Ha a cím struktúrája ismeretlen, akkor az AdrLine tag-ek vannak kitöltve.</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="StrtNm" type="Max70Text" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Utca, házszám.</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="PstCd" type="Max16Text" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Irányítószám.</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="TwnNm" type="Max35Text" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Helység</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="Ctry" type="CountryCode" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Ország.</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="AdrLine" type="Max70Text" minOccurs="0" maxOccurs="7"/>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AccountStatementOrReport/Acct/Svcr/FinInstnId
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p30.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type FinancialInstitutionIdentification7
properties
isRef 0
content complex
children BIC Nm PstlAdr
annotation
documentation
Bank adatai.
source <xs:element name="FinInstnId" type="FinancialInstitutionIdentification7">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Bank adatai.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AccountStatementOrReport/Acct/Svcr/BrnchId
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p31.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Nm PstlAdr
source <xs:element name="BrnchId" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Nm" type="Max140Text" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Számlavezető fiók neve.</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="PstlAdr" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Számlavezető fiók címe. Ha a cím struktúrája ismeretlen, akkor az AdrLine tag-ek vannak kitöltve.</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="StrtNm" type="Max70Text" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Utca, házszám.</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="PstCd" type="Max16Text" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Irányítószám.</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="TwnNm" type="Max35Text" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Helység</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="Ctry" type="CountryCode" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Ország.</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="AdrLine" type="Max70Text" minOccurs="0" maxOccurs="7"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AccountStatementOrReport/Acct/Svcr/BrnchId/Nm
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p32.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type Max140Text
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
minLength 
maxLength 140 
annotation
documentation
Számlavezető fiók neve.
source <xs:element name="Nm" type="Max140Text" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Számlavezető fiók neve.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AccountStatementOrReport/Acct/Svcr/BrnchId/PstlAdr
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p33.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children StrtNm PstCd TwnNm Ctry AdrLine
annotation
documentation
Számlavezető fiók címe. Ha a cím struktúrája ismeretlen, akkor az AdrLine tag-ek vannak kitöltve.
source <xs:element name="PstlAdr" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Számlavezető fiók címe. Ha a cím struktúrája ismeretlen, akkor az AdrLine tag-ek vannak kitöltve.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="StrtNm" type="Max70Text" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Utca, házszám.</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="PstCd" type="Max16Text" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Irányítószám.</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="TwnNm" type="Max35Text" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Helység</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="Ctry" type="CountryCode" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Ország.</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="AdrLine" type="Max70Text" minOccurs="0" maxOccurs="7"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AccountStatementOrReport/Acct/Svcr/BrnchId/PstlAdr/StrtNm
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p34.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type Max70Text
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
minLength 
maxLength 70 
annotation
documentation
Utca, házszám.
source <xs:element name="StrtNm" type="Max70Text" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Utca, házszám.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AccountStatementOrReport/Acct/Svcr/BrnchId/PstlAdr/PstCd
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p35.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type Max16Text
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
minLength 
maxLength 16 
annotation
documentation
Irányítószám.
source <xs:element name="PstCd" type="Max16Text" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Irányítószám.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AccountStatementOrReport/Acct/Svcr/BrnchId/PstlAdr/TwnNm
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p36.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type Max35Text
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
minLength 
maxLength 35 
annotation
documentation
Helység
source <xs:element name="TwnNm" type="Max35Text" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Helység</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AccountStatementOrReport/Acct/Svcr/BrnchId/PstlAdr/Ctry
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p37.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type CountryCode
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
pattern [A-Z]{2,2} 
annotation
documentation
Ország.
source <xs:element name="Ctry" type="CountryCode" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Ország.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AccountStatementOrReport/Acct/Svcr/BrnchId/PstlAdr/AdrLine
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p38.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type Max70Text
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 7
content simple
facets
Kind Value annotation 
minLength 
maxLength 70 
source <xs:element name="AdrLine" type="Max70Text" minOccurs="0" maxOccurs="7"/>

element AccountStatementOrReport/Bal
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p39.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type CashBalance3
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children Tp CdtLine Amt CdtDbtInd Dt
annotation
documentation
Különféle egyenlegek, ld. a Tp mezőt.
source <xs:element name="Bal" type="CashBalance3" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Különféle egyenlegek, ld. a Tp mezőt.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AccountStatementOrReport/TxsSummry
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p40.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children TtlCdtNtries TtlDbtNtries
source <xs:element name="TxsSummry" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="TtlCdtNtries" type="NumberAndSumOfTransactions1" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Jóváírások összege (a számla devizanemében)</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="TtlDbtNtries" type="NumberAndSumOfTransactions1" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Terhelések összege (a számla devizanemében)</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AccountStatementOrReport/TxsSummry/TtlCdtNtries
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p41.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type NumberAndSumOfTransactions1
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Sum
annotation
documentation
Jóváírások összege (a számla devizanemében)
source <xs:element name="TtlCdtNtries" type="NumberAndSumOfTransactions1" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Jóváírások összege (a számla devizanemében)</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AccountStatementOrReport/TxsSummry/TtlDbtNtries
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p42.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type NumberAndSumOfTransactions1
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Sum
annotation
documentation
Terhelések összege (a számla devizanemében)
source <xs:element name="TtlDbtNtries" type="NumberAndSumOfTransactions1" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Terhelések összege (a számla devizanemében)</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AccountStatementOrReport/Ntry
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p43.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type ReportEntry2
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children NtryRef Amt CdtDbtInd RvslInd Sts BookgDt ValDt AcctSvcrRef BkTxCd NtryDtls
annotation
documentation
Tételek.
source <xs:element name="Ntry" type="ReportEntry2" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Tételek.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p44.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type extension of ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount_SimpleType
properties
base ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount_SimpleType
used by
elements CashBalance3/CdtLine/Amt CashBalance3/Amt ReportEntry2/Amt AmountAndCurrencyExchangeDetails3/Amt
facets
Kind Value annotation 
minInclusive 
totalDigits 18 
fractionDigits 
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
CcyActiveOrHistoricCurrencyCoderequired      
source <xs:complexType name="ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount">
 
<xs:simpleContent>
   
<xs:extension base="ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount_SimpleType">
     
<xs:attribute name="Ccy" type="ActiveOrHistoricCurrencyCode" use="required"/>
   
</xs:extension>
 
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>

attribute ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount/@Ccy
type ActiveOrHistoricCurrencyCode
properties
isRef 0
use required
facets
Kind Value annotation 
pattern [A-Z]{3,3} 
source <xs:attribute name="Ccy" type="ActiveOrHistoricCurrencyCode" use="required"/>

complexType AmountAndCurrencyExchangeDetails3
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p45.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
children Amt CcyXchg
used by
elements EntryTransaction2/AmtDtls/CntrValAmt EntryTransaction2/AmtDtls/InstdAmt EntryTransaction2/AmtDtls/TxAmt
source <xs:complexType name="AmountAndCurrencyExchangeDetails3">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Amt" type="ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount"/>
   
<xs:element name="CcyXchg" type="CurrencyExchange5" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element AmountAndCurrencyExchangeDetails3/Amt
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p46.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
properties
isRef 0
content complex
facets
Kind Value annotation 
minInclusive 
totalDigits 18 
fractionDigits 
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
CcyActiveOrHistoricCurrencyCoderequired      
source <xs:element name="Amt" type="ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount"/>

element AmountAndCurrencyExchangeDetails3/CcyXchg
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p47.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type CurrencyExchange5
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children SrcCcy TrgtCcy XchgRate
source <xs:element name="CcyXchg" type="CurrencyExchange5" minOccurs="0"/>

complexType BalanceSubType1Choice
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p48.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
children Cd
used by
element BalanceType12/SubTp
source <xs:complexType name="BalanceSubType1Choice">
 
<xs:sequence>
   
<xs:choice>
     
<xs:element name="Cd" type="ExternalBalanceSubType1Code">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>BLKD: zárolt összeg</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:choice>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element BalanceSubType1Choice/Cd
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p49.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type ExternalBalanceSubType1Code
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
minLength 
maxLength 
annotation
documentation
BLKD: zárolt összeg
source <xs:element name="Cd" type="ExternalBalanceSubType1Code">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>BLKD: zárolt összeg</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType BalanceType12
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p50.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
children CdOrPrtry SubTp
used by
element CashBalance3/Tp
source <xs:complexType name="BalanceType12">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="CdOrPrtry" type="BalanceType5Choice"/>
   
<xs:element name="SubTp" type="BalanceSubType1Choice" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element BalanceType12/CdOrPrtry
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p51.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type BalanceType5Choice
properties
isRef 0
content complex
children Cd
source <xs:element name="CdOrPrtry" type="BalanceType5Choice"/>

element BalanceType12/SubTp
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p52.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type BalanceSubType1Choice
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Cd
source <xs:element name="SubTp" type="BalanceSubType1Choice" minOccurs="0"/>

complexType BalanceType5Choice
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p53.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
children Cd
used by
element BalanceType12/CdOrPrtry
source <xs:complexType name="BalanceType5Choice">
 
<xs:sequence>
   
<xs:choice>
     
<xs:element name="Cd" type="BalanceType12Code">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>OPBD: nyitó egyenleg
CLBD: záró egyenleg
CLAV:rendelkezésre álló egyenleg
INFO:ld a ../../SubTp részfát.
</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:choice>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element BalanceType5Choice/Cd
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p54.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type BalanceType12Code
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration XPCD 
enumeration OPAV 
enumeration ITAV 
enumeration CLAV 
enumeration FWAV 
enumeration CLBD 
enumeration ITBD 
enumeration OPBD 
enumeration PRCD 
enumeration INFO 
annotation
documentation
OPBD: nyitó egyenleg
CLBD: záró egyenleg
CLAV:rendelkezésre álló egyenleg
INFO:ld a ../../SubTp részfát.
source <xs:element name="Cd" type="BalanceType12Code">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>OPBD: nyitó egyenleg
CLBD: záró egyenleg
CLAV:rendelkezésre álló egyenleg
INFO:ld a ../../SubTp részfát.
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType BankTransactionCodeStructure4
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p55.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
children Domn Prtry
used by
element ReportEntry2/BkTxCd
source <xs:complexType name="BankTransactionCodeStructure4">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Domn" type="BankTransactionCodeStructure5" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>ISO tranzakciókód</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="Prtry" type="ProprietaryBankTransactionCodeStructure1" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Bankspecifikus tranzakció kód.</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element BankTransactionCodeStructure4/Domn
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p56.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type BankTransactionCodeStructure5
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Cd Fmly
annotation
documentation
ISO tranzakciókód
source <xs:element name="Domn" type="BankTransactionCodeStructure5" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>ISO tranzakciókód</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element BankTransactionCodeStructure4/Prtry
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p57.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type ProprietaryBankTransactionCodeStructure1
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Cd
annotation
documentation
Bankspecifikus tranzakció kód.
source <xs:element name="Prtry" type="ProprietaryBankTransactionCodeStructure1" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Bankspecifikus tranzakció kód.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType BankTransactionCodeStructure5
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p58.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
children Cd Fmly
used by
element BankTransactionCodeStructure4/Domn
source <xs:complexType name="BankTransactionCodeStructure5">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Cd" type="ExternalBankTransactionDomain1Code"/>
   
<xs:element name="Fmly" type="BankTransactionCodeStructure6"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element BankTransactionCodeStructure5/Cd
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p59.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type ExternalBankTransactionDomain1Code
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
minLength 
maxLength 
source <xs:element name="Cd" type="ExternalBankTransactionDomain1Code"/>

element BankTransactionCodeStructure5/Fmly
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p60.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type BankTransactionCodeStructure6
properties
isRef 0
content complex
children Cd SubFmlyCd
source <xs:element name="Fmly" type="BankTransactionCodeStructure6"/>

complexType BankTransactionCodeStructure6
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p61.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
children Cd SubFmlyCd
used by
element BankTransactionCodeStructure5/Fmly
source <xs:complexType name="BankTransactionCodeStructure6">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Cd" type="ExternalBankTransactionFamily1Code"/>
   
<xs:element name="SubFmlyCd" type="ExternalBankTransactionSubFamily1Code"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element BankTransactionCodeStructure6/Cd
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p62.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type ExternalBankTransactionFamily1Code
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
minLength 
maxLength 
source <xs:element name="Cd" type="ExternalBankTransactionFamily1Code"/>

element BankTransactionCodeStructure6/SubFmlyCd
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p63.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type ExternalBankTransactionSubFamily1Code
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
minLength 
maxLength 
source <xs:element name="SubFmlyCd" type="ExternalBankTransactionSubFamily1Code"/>

complexType BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p64.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
children FinInstnId BrnchId
used by
elements EntryTransaction2/RltdAgts/CdtrAgt EntryTransaction2/RltdAgts/DbtrAgt
source <xs:complexType name="BranchAndFinancialInstitutionIdentification4">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="FinInstnId" type="FinancialInstitutionIdentification7"/>
   
<xs:element name="BrnchId" minOccurs="0">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="Id" type="Max35Text" minOccurs="0"/>
         
<xs:element name="Nm" type="Max140Text" minOccurs="0"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element BranchAndFinancialInstitutionIdentification4/FinInstnId
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p65.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type FinancialInstitutionIdentification7
properties
isRef 0
content complex
children BIC Nm PstlAdr
source <xs:element name="FinInstnId" type="FinancialInstitutionIdentification7"/>

element BranchAndFinancialInstitutionIdentification4/BrnchId
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p66.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Id Nm
source <xs:element name="BrnchId" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Id" type="Max35Text" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="Nm" type="Max140Text" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element BranchAndFinancialInstitutionIdentification4/BrnchId/Id
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p67.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type Max35Text
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
minLength 
maxLength 35 
source <xs:element name="Id" type="Max35Text" minOccurs="0"/>

element BranchAndFinancialInstitutionIdentification4/BrnchId/Nm
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p68.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type Max140Text
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
minLength 
maxLength 140 
source <xs:element name="Nm" type="Max140Text" minOccurs="0"/>

complexType CashBalance3
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p69.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
children Tp CdtLine Amt CdtDbtInd Dt
used by
element AccountStatementOrReport/Bal
source <xs:complexType name="CashBalance3">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Tp" type="BalanceType12"/>
   
<xs:element name="CdtLine" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>CLBD (záróegyenleg) esetén a (teljes) hitelkeret összege.</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="Incl" type="TrueFalseIndicator">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Bele van-e számítva a záróegyenlegbe. (FALSE?)</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="Amt" type="ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount" minOccurs="0"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="Amt" type="ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Egyenleg összege.</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Credit/Debit indikátor.</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="Dt">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="Dt">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Egyenleg dátuma.</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element CashBalance3/Tp
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p70.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type BalanceType12
properties
isRef 0
content complex
children CdOrPrtry SubTp
source <xs:element name="Tp" type="BalanceType12"/>

element CashBalance3/CdtLine
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p71.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Incl Amt
annotation
documentation
CLBD (záróegyenleg) esetén a (teljes) hitelkeret összege.
source <xs:element name="CdtLine" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>CLBD (záróegyenleg) esetén a (teljes) hitelkeret összege.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Incl" type="TrueFalseIndicator">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Bele van-e számítva a záróegyenlegbe. (FALSE?)</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="Amt" type="ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element CashBalance3/CdtLine/Incl
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p72.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type TrueFalseIndicator
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Bele van-e számítva a záróegyenlegbe. (FALSE?)
source <xs:element name="Incl" type="TrueFalseIndicator">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Bele van-e számítva a záróegyenlegbe. (FALSE?)</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element CashBalance3/CdtLine/Amt
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p73.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
facets
Kind Value annotation 
minInclusive 
totalDigits 18 
fractionDigits 
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
CcyActiveOrHistoricCurrencyCoderequired      
source <xs:element name="Amt" type="ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount" minOccurs="0"/>

element CashBalance3/Amt
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p74.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
properties
isRef 0
content complex
facets
Kind Value annotation 
minInclusive 
totalDigits 18 
fractionDigits 
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
CcyActiveOrHistoricCurrencyCoderequired      
annotation
documentation
Egyenleg összege.
source <xs:element name="Amt" type="ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Egyenleg összege.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element CashBalance3/CdtDbtInd
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p75.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type CreditDebitCode
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration CRDT 
enumeration DBIT 
annotation
documentation
Credit/Debit indikátor.
source <xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Credit/Debit indikátor.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element CashBalance3/Dt
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p76.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
properties
isRef 0
content complex
children Dt
source <xs:element name="Dt">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Dt">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Egyenleg dátuma.</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element CashBalance3/Dt/Dt
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p77.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
properties
isRef 0
annotation
documentation
Egyenleg dátuma.
source <xs:element name="Dt">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Egyenleg dátuma.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType CreditorReferenceInformation2
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p78.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
children Tp Ref
used by
element RemittanceInformation5/Strd/CdtrRefInf
source <xs:complexType name="CreditorReferenceInformation2">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Tp" type="CreditorReferenceType2" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="Ref" type="Max35Text" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element CreditorReferenceInformation2/Tp
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p79.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type CreditorReferenceType2
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children CdOrPrtry Issr
source <xs:element name="Tp" type="CreditorReferenceType2" minOccurs="0"/>

element CreditorReferenceInformation2/Ref
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p80.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type Max35Text
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
minLength 
maxLength 35 
source <xs:element name="Ref" type="Max35Text" minOccurs="0"/>

complexType CreditorReferenceType1Choice
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p81.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
children Cd Prtry
used by
element CreditorReferenceType2/CdOrPrtry
source <xs:complexType name="CreditorReferenceType1Choice">
 
<xs:sequence>
   
<xs:choice>
     
<xs:element name="Cd" type="DocumentType3Code"/>
     
<xs:element name="Prtry" type="Max35Text"/>
   
</xs:choice>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element CreditorReferenceType1Choice/Cd
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p82.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type DocumentType3Code
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration RADM 
enumeration RPIN 
enumeration FXDR 
enumeration DISP 
enumeration PUOR 
enumeration SCOR 
source <xs:element name="Cd" type="DocumentType3Code"/>

element CreditorReferenceType1Choice/Prtry
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p83.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type Max35Text
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
minLength 
maxLength 35 
source <xs:element name="Prtry" type="Max35Text"/>

complexType CreditorReferenceType2
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p84.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
children CdOrPrtry Issr
used by
element CreditorReferenceInformation2/Tp
source <xs:complexType name="CreditorReferenceType2">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="CdOrPrtry" type="CreditorReferenceType1Choice"/>
   
<xs:element name="Issr" type="Max35Text" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element CreditorReferenceType2/CdOrPrtry
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p85.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type CreditorReferenceType1Choice
properties
isRef 0
content complex
children Cd Prtry
source <xs:element name="CdOrPrtry" type="CreditorReferenceType1Choice"/>

element CreditorReferenceType2/Issr
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p86.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type Max35Text
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
minLength 
maxLength 35 
source <xs:element name="Issr" type="Max35Text" minOccurs="0"/>

complexType CurrencyExchange5
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p87.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
children SrcCcy TrgtCcy XchgRate
used by
element AmountAndCurrencyExchangeDetails3/CcyXchg
source <xs:complexType name="CurrencyExchange5">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="SrcCcy" type="ActiveOrHistoricCurrencyCode"/>
   
<xs:element name="TrgtCcy" type="ActiveOrHistoricCurrencyCode" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="XchgRate" type="BaseOneRate"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element CurrencyExchange5/SrcCcy
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p88.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type ActiveOrHistoricCurrencyCode
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
pattern [A-Z]{3,3} 
source <xs:element name="SrcCcy" type="ActiveOrHistoricCurrencyCode"/>

element CurrencyExchange5/TrgtCcy
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p89.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type ActiveOrHistoricCurrencyCode
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
pattern [A-Z]{3,3} 
source <xs:element name="TrgtCcy" type="ActiveOrHistoricCurrencyCode" minOccurs="0"/>

element CurrencyExchange5/XchgRate
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p90.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type BaseOneRate
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
totalDigits 11 
fractionDigits 10 
source <xs:element name="XchgRate" type="BaseOneRate"/>

complexType DateAndPlaceOfBirth
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p91.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
children BirthDt PrvcOfBirth CityOfBirth CtryOfBirth
used by
element RelatedPartyIdentification32/Id/PrvtId/DtAndPlcOfBirth
source <xs:complexType name="DateAndPlaceOfBirth">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="BirthDt" type="ISODate"/>
   
<xs:element name="PrvcOfBirth" type="Max35Text" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="CityOfBirth" type="Max35Text"/>
   
<xs:element name="CtryOfBirth" type="CountryCode"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element DateAndPlaceOfBirth/BirthDt
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p92.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type ISODate
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="BirthDt" type="ISODate"/>

element DateAndPlaceOfBirth/PrvcOfBirth
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p93.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type Max35Text
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
minLength 
maxLength 35 
source <xs:element name="PrvcOfBirth" type="Max35Text" minOccurs="0"/>

element DateAndPlaceOfBirth/CityOfBirth
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p94.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type Max35Text
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
minLength 
maxLength 35 
source <xs:element name="CityOfBirth" type="Max35Text"/>

element DateAndPlaceOfBirth/CtryOfBirth
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p95.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type CountryCode
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
pattern [A-Z]{2,2} 
source <xs:element name="CtryOfBirth" type="CountryCode"/>

complexType EntryDetails1
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p96.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
children TxDtls
used by
element ReportEntry2/NtryDtls
source <xs:complexType name="EntryDetails1">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="TxDtls" type="EntryTransaction2" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element EntryDetails1/TxDtls
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p97.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type EntryTransaction2
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children Refs AmtDtls RltdPties RltdAgts Purp RmtInf RltdDts AddtlTxInf
source <xs:element name="TxDtls" type="EntryTransaction2" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

complexType EntryTransaction2
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p98.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
children Refs AmtDtls RltdPties RltdAgts Purp RmtInf RltdDts AddtlTxInf
used by
element EntryDetails1/TxDtls
source <xs:complexType name="EntryTransaction2">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Refs" minOccurs="0">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="EndToEndId">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Bizonylatszám/HCT EndToEndId</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="TxId" type="Max35Text" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Tranzakcióazonosító (AT-43)</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="AmtDtls" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Összegekre és árfolyamokra vonatkozó összefüggéseket egy külön dokumentum (camt_use_cases) tartalmazza.</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="InstdAmt" type="AmountAndCurrencyExchangeDetails3" minOccurs="0"/>
         
<xs:element name="TxAmt" type="AmountAndCurrencyExchangeDetails3" minOccurs="0"/>
         
<xs:element name="CntrValAmt" type="AmountAndCurrencyExchangeDetails3" minOccurs="0"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="RltdPties" type="TransactionParty2" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>A tranzakcióban érintett felek és számlák. A partnerek Id részfájában a HCT-hez képest megjelent többletinformáció akkor van kitöltve, ha a banki interface azt adja.</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="RltdAgts" minOccurs="0">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="DbtrAgt" type="BranchAndFinancialInstitutionIdentification4" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Terhelendő fél számlavezető bank (és esetleg fiók)</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="CdtrAgt" type="BranchAndFinancialInstitutionIdentification4" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Kedvezményezett fél számlavezető bank (és esetleg fiók)</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="Purp" type="Purpose2Choice" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="RmtInf" type="RemittanceInformation5" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="RltdDts" minOccurs="0">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="TxDtTm" type="ISODateTime" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Tranzakció időpontja.</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="AddtlTxInf" type="Max500Text" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Narratíva. Több sor esetén LF választja el a sorokat. Ha a narratív mezők nem férnek el egy AddtlTxInf-ben, akkor a befoglaló TxDtls-ből jön létre új. Ezekben a TxDtls-ekben már csak az AddtlTxInf van kitöltve.</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element EntryTransaction2/Refs
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p99.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children EndToEndId TxId
source <xs:element name="Refs" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="EndToEndId">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Bizonylatszám/HCT EndToEndId</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="TxId" type="Max35Text" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Tranzakcióazonosító (AT-43)</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element EntryTransaction2/Refs/EndToEndId
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p100.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
properties
isRef 0
annotation
documentation
Bizonylatszám/HCT EndToEndId
source <xs:element name="EndToEndId">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Bizonylatszám/HCT EndToEndId</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element EntryTransaction2/Refs/TxId
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p101.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type Max35Text
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
minLength 
maxLength 35 
annotation
documentation
Tranzakcióazonosító (AT-43)
source <xs:element name="TxId" type="Max35Text" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Tranzakcióazonosító (AT-43)</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element EntryTransaction2/AmtDtls
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p102.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children InstdAmt TxAmt CntrValAmt
annotation
documentation
Összegekre és árfolyamokra vonatkozó összefüggéseket egy külön dokumentum (camt_use_cases) tartalmazza.
source <xs:element name="AmtDtls" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Összegekre és árfolyamokra vonatkozó összefüggéseket egy külön dokumentum (camt_use_cases) tartalmazza.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="InstdAmt" type="AmountAndCurrencyExchangeDetails3" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="TxAmt" type="AmountAndCurrencyExchangeDetails3" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="CntrValAmt" type="AmountAndCurrencyExchangeDetails3" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element EntryTransaction2/AmtDtls/InstdAmt
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p103.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type AmountAndCurrencyExchangeDetails3
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Amt CcyXchg
source <xs:element name="InstdAmt" type="AmountAndCurrencyExchangeDetails3" minOccurs="0"/>

element EntryTransaction2/AmtDtls/TxAmt
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p104.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type AmountAndCurrencyExchangeDetails3
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Amt CcyXchg
source <xs:element name="TxAmt" type="AmountAndCurrencyExchangeDetails3" minOccurs="0"/>

element EntryTransaction2/AmtDtls/CntrValAmt
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p105.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type AmountAndCurrencyExchangeDetails3
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Amt CcyXchg
source <xs:element name="CntrValAmt" type="AmountAndCurrencyExchangeDetails3" minOccurs="0"/>

element EntryTransaction2/RltdPties
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p106.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type TransactionParty2
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Dbtr DbtrAcct UltmtDbtr Cdtr CdtrAcct UltmtCdtr
annotation
documentation
A tranzakcióban érintett felek és számlák. A partnerek Id részfájában a HCT-hez képest megjelent többletinformáció akkor van kitöltve, ha a banki interface azt adja.
source <xs:element name="RltdPties" type="TransactionParty2" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>A tranzakcióban érintett felek és számlák. A partnerek Id részfájában a HCT-hez képest megjelent többletinformáció akkor van kitöltve, ha a banki interface azt adja.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element EntryTransaction2/RltdAgts
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p107.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children DbtrAgt CdtrAgt
source <xs:element name="RltdAgts" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="DbtrAgt" type="BranchAndFinancialInstitutionIdentification4" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Terhelendő fél számlavezető bank (és esetleg fiók)</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="CdtrAgt" type="BranchAndFinancialInstitutionIdentification4" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Kedvezményezett fél számlavezető bank (és esetleg fiók)</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element EntryTransaction2/RltdAgts/DbtrAgt
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p108.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children FinInstnId BrnchId
annotation
documentation
Terhelendő fél számlavezető bank (és esetleg fiók)
source <xs:element name="DbtrAgt" type="BranchAndFinancialInstitutionIdentification4" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Terhelendő fél számlavezető bank (és esetleg fiók)</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element EntryTransaction2/RltdAgts/CdtrAgt
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p109.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children FinInstnId BrnchId
annotation
documentation
Kedvezményezett fél számlavezető bank (és esetleg fiók)
source <xs:element name="CdtrAgt" type="BranchAndFinancialInstitutionIdentification4" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kedvezményezett fél számlavezető bank (és esetleg fiók)</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element EntryTransaction2/Purp
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p110.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type Purpose2Choice
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Cd Prtry
source <xs:element name="Purp" type="Purpose2Choice" minOccurs="0"/>

element EntryTransaction2/RmtInf
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p111.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type RemittanceInformation5
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Ustrd Strd
source <xs:element name="RmtInf" type="RemittanceInformation5" minOccurs="0"/>

element EntryTransaction2/RltdDts
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p112.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children TxDtTm
source <xs:element name="RltdDts" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="TxDtTm" type="ISODateTime" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Tranzakció időpontja.</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element EntryTransaction2/RltdDts/TxDtTm
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p113.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type ISODateTime
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Tranzakció időpontja.
source <xs:element name="TxDtTm" type="ISODateTime" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Tranzakció időpontja.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element EntryTransaction2/AddtlTxInf
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p114.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type Max500Text
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
minLength 
maxLength 500 
annotation
documentation
Narratíva. Több sor esetén LF választja el a sorokat. Ha a narratív mezők nem férnek el egy AddtlTxInf-ben, akkor a befoglaló TxDtls-ből jön létre új. Ezekben a TxDtls-ekben már csak az AddtlTxInf van kitöltve.
source <xs:element name="AddtlTxInf" type="Max500Text" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Narratíva. Több sor esetén LF választja el a sorokat. Ha a narratív mezők nem férnek el egy AddtlTxInf-ben, akkor a befoglaló TxDtls-ből jön létre új. Ezekben a TxDtls-ekben már csak az AddtlTxInf van kitöltve.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType FinancialInstitutionIdentification7
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p115.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
children BIC Nm PstlAdr
used by
elements AccountStatementOrReport/Acct/Svcr/FinInstnId BranchAndFinancialInstitutionIdentification4/FinInstnId
source <xs:complexType name="FinancialInstitutionIdentification7">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>SWIFT/BIC kód.</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="Nm" type="Max140Text" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Bank neve.</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="PstlAdr" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Bank címe.</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="StrtNm" type="Max70Text" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Utca, házszám.</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="PstCd" type="Max16Text" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Irányítószám</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="TwnNm" type="Max35Text" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Város</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="AdrLine" type="Max70Text" minOccurs="0" maxOccurs="7">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Nem strukturált cím esetén a címzés egyes sorai.</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element FinancialInstitutionIdentification7/BIC
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p116.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type BICIdentifier
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1} 
annotation
documentation
SWIFT/BIC kód.
source <xs:element name="BIC" type="BICIdentifier" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>SWIFT/BIC kód.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element FinancialInstitutionIdentification7/Nm
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p117.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type Max140Text
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
minLength 
maxLength 140 
annotation
documentation
Bank neve.
source <xs:element name="Nm" type="Max140Text" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Bank neve.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element FinancialInstitutionIdentification7/PstlAdr
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p118.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children StrtNm PstCd TwnNm AdrLine
annotation
documentation
Bank címe.
source <xs:element name="PstlAdr" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Bank címe.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="StrtNm" type="Max70Text" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Utca, házszám.</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="PstCd" type="Max16Text" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Irányítószám</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="TwnNm" type="Max35Text" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Város</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="AdrLine" type="Max70Text" minOccurs="0" maxOccurs="7">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Nem strukturált cím esetén a címzés egyes sorai.</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element FinancialInstitutionIdentification7/PstlAdr/StrtNm
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p119.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type Max70Text
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
minLength 
maxLength 70 
annotation
documentation
Utca, házszám.
source <xs:element name="StrtNm" type="Max70Text" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Utca, házszám.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element FinancialInstitutionIdentification7/PstlAdr/PstCd
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p120.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type Max16Text
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
minLength 
maxLength 16 
annotation
documentation
Irányítószám
source <xs:element name="PstCd" type="Max16Text" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Irányítószám</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element FinancialInstitutionIdentification7/PstlAdr/TwnNm
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p121.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type Max35Text
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
minLength 
maxLength 35 
annotation
documentation
Város
source <xs:element name="TwnNm" type="Max35Text" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Város</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element FinancialInstitutionIdentification7/PstlAdr/AdrLine
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p122.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type Max70Text
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 7
content simple
facets
Kind Value annotation 
minLength 
maxLength 70 
annotation
documentation
Nem strukturált cím esetén a címzés egyes sorai.
source <xs:element name="AdrLine" type="Max70Text" minOccurs="0" maxOccurs="7">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Nem strukturált cím esetén a címzés egyes sorai.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType GenericAccountIdentification1
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p123.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
children Id
used by
element AccountIdentification4Choice/Othr
source <xs:complexType name="GenericAccountIdentification1">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Id" type="Max34Text"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element GenericAccountIdentification1/Id
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p124.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type Max34Text
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
minLength 
maxLength 34 
source <xs:element name="Id" type="Max34Text"/>

complexType GenericOrganisationIdentification1
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p125.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
children Id SchmeNm Issr
used by
element RelatedPartyIdentification32/Id/OrgId/Othr
source <xs:complexType name="GenericOrganisationIdentification1">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Id" type="Max35Text"/>
   
<xs:element name="SchmeNm" type="OrganisationIdentificationSchemeName1Choice" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="Issr" type="Max35Text" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element GenericOrganisationIdentification1/Id
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p126.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type Max35Text
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
minLength 
maxLength 35 
source <xs:element name="Id" type="Max35Text"/>

element GenericOrganisationIdentification1/SchmeNm
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p127.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type OrganisationIdentificationSchemeName1Choice
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Cd Prtry
source <xs:element name="SchmeNm" type="OrganisationIdentificationSchemeName1Choice" minOccurs="0"/>

element GenericOrganisationIdentification1/Issr
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p128.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type Max35Text
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
minLength 
maxLength 35 
source <xs:element name="Issr" type="Max35Text" minOccurs="0"/>

complexType GenericPersonIdentification1
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p129.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
children Id SchmeNm Issr
used by
element RelatedPartyIdentification32/Id/PrvtId/Othr
source <xs:complexType name="GenericPersonIdentification1">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Id" type="Max35Text"/>
   
<xs:element name="SchmeNm" type="PersonIdentificationSchemeName1Choice" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="Issr" type="Max35Text" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element GenericPersonIdentification1/Id
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p130.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type Max35Text
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
minLength 
maxLength 35 
source <xs:element name="Id" type="Max35Text"/>

element GenericPersonIdentification1/SchmeNm
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p131.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type PersonIdentificationSchemeName1Choice
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children Cd Prtry
source <xs:element name="SchmeNm" type="PersonIdentificationSchemeName1Choice" minOccurs="0"/>

element GenericPersonIdentification1/Issr
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p132.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type Max35Text
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
minLength 
maxLength 35 
source <xs:element name="Issr" type="Max35Text" minOccurs="0"/>

complexType NumberAndSumOfTransactions1
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p133.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
children Sum
used by
elements AccountStatementOrReport/TxsSummry/TtlCdtNtries AccountStatementOrReport/TxsSummry/TtlDbtNtries
source <xs:complexType name="NumberAndSumOfTransactions1">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Sum" type="DecimalNumber" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element NumberAndSumOfTransactions1/Sum
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p134.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type DecimalNumber
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
totalDigits 18 
fractionDigits 17 
source <xs:element name="Sum" type="DecimalNumber" minOccurs="0"/>

complexType OrganisationIdentificationSchemeName1Choice
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p135.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
children Cd Prtry
used by
element GenericOrganisationIdentification1/SchmeNm
source <xs:complexType name="OrganisationIdentificationSchemeName1Choice">
 
<xs:sequence>
   
<xs:choice>
     
<xs:element name="Cd" type="ExternalOrganisationIdentification1Code"/>
     
<xs:element name="Prtry" type="Max35Text"/>
   
</xs:choice>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element OrganisationIdentificationSchemeName1Choice/Cd
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p136.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type ExternalOrganisationIdentification1Code
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
minLength 
maxLength 
source <xs:element name="Cd" type="ExternalOrganisationIdentification1Code"/>

element OrganisationIdentificationSchemeName1Choice/Prtry
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p137.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type Max35Text
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
minLength 
maxLength 35 
source <xs:element name="Prtry" type="Max35Text"/>

complexType PersonIdentificationSchemeName1Choice
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p138.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
children Cd Prtry
used by
element GenericPersonIdentification1/SchmeNm
source <xs:complexType name="PersonIdentificationSchemeName1Choice">
 
<xs:sequence>
   
<xs:choice>
     
<xs:element name="Cd" type="ExternalPersonIdentification1Code"/>
     
<xs:element name="Prtry" type="Max35Text"/>
   
</xs:choice>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element PersonIdentificationSchemeName1Choice/Cd
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p139.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type ExternalPersonIdentification1Code
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
minLength 
maxLength 
source <xs:element name="Cd" type="ExternalPersonIdentification1Code"/>

element PersonIdentificationSchemeName1Choice/Prtry
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p140.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type Max35Text
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
minLength 
maxLength 35 
source <xs:element name="Prtry" type="Max35Text"/>

complexType PostalAddress6
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p141.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
children StrtNm PstCd TwnNm Ctry AdrLine CtryOfRes
used by
elements AccountStatementOrReport/Acct/Ownr/PstlAdr RelatedPartyIdentification32/PstlAdr
source <xs:complexType name="PostalAddress6">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="StrtNm" type="Max70Text" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Utca, házszám.</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="PstCd" type="Max16Text" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Irányítószám</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="TwnNm" type="Max35Text" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Város</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="Ctry" type="CountryCode" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Ország</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="AdrLine" type="Max70Text" minOccurs="0" maxOccurs="7">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Nem strukturált cím esetén a címzés egyes sorai.</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="CtryOfRes" type="CountryCode" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Annak az országnak a kódja, ahol a fél rezidens.</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element PostalAddress6/StrtNm
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p142.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type Max70Text
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
minLength 
maxLength 70 
annotation
documentation
Utca, házszám.
source <xs:element name="StrtNm" type="Max70Text" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Utca, házszám.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PostalAddress6/PstCd
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p143.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type Max16Text
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
minLength 
maxLength 16 
annotation
documentation
Irányítószám
source <xs:element name="PstCd" type="Max16Text" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Irányítószám</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PostalAddress6/TwnNm
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p144.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type Max35Text
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
minLength 
maxLength 35 
annotation
documentation
Város
source <xs:element name="TwnNm" type="Max35Text" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Város</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PostalAddress6/Ctry
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p145.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type CountryCode
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
pattern [A-Z]{2,2} 
annotation
documentation
Ország
source <xs:element name="Ctry" type="CountryCode" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Ország</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PostalAddress6/AdrLine
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p146.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type Max70Text
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 7
content simple
facets
Kind Value annotation 
minLength 
maxLength 70 
annotation
documentation
Nem strukturált cím esetén a címzés egyes sorai.
source <xs:element name="AdrLine" type="Max70Text" minOccurs="0" maxOccurs="7">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Nem strukturált cím esetén a címzés egyes sorai.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PostalAddress6/CtryOfRes
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p147.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type CountryCode
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
pattern [A-Z]{2,2} 
annotation
documentation
Annak az országnak a kódja, ahol a fél rezidens.
source <xs:element name="CtryOfRes" type="CountryCode" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Annak az országnak a kódja, ahol a fél rezidens.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType ProprietaryBankTransactionCodeStructure1
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p148.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
children Cd
used by
element BankTransactionCodeStructure4/Prtry
source <xs:complexType name="ProprietaryBankTransactionCodeStructure1">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Cd" type="Max35Text"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element ProprietaryBankTransactionCodeStructure1/Cd
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p149.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type Max35Text
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
minLength 
maxLength 35 
source <xs:element name="Cd" type="Max35Text"/>

complexType Purpose2Choice
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p150.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
children Cd Prtry
used by
element EntryTransaction2/Purp
source <xs:complexType name="Purpose2Choice">
 
<xs:sequence>
   
<xs:choice>
     
<xs:element name="Cd" type="ExternalPurpose1Code">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>ISO jogcímkód. Csak akkor van kitöltve, ha a bank explicit jelzi, hogy a jogcímkód az ISO ExternalCodeList-beli érték.</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="Prtry" type="Max35Text">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Egyéb kódtáblából származó jogcímkód. Az ISO kód is ide kerül, ha a banki interface-en nincs elkülönítve.</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:choice>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element Purpose2Choice/Cd
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p151.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type ExternalPurpose1Code
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
minLength 
maxLength 
annotation
documentation
ISO jogcímkód. Csak akkor van kitöltve, ha a bank explicit jelzi, hogy a jogcímkód az ISO ExternalCodeList-beli érték.
source <xs:element name="Cd" type="ExternalPurpose1Code">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>ISO jogcímkód. Csak akkor van kitöltve, ha a bank explicit jelzi, hogy a jogcímkód az ISO ExternalCodeList-beli érték.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Purpose2Choice/Prtry
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p152.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type Max35Text
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
minLength 
maxLength 35 
annotation
documentation
Egyéb kódtáblából származó jogcímkód. Az ISO kód is ide kerül, ha a banki interface-en nincs elkülönítve.
source <xs:element name="Prtry" type="Max35Text">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Egyéb kódtáblából származó jogcímkód. Az ISO kód is ide kerül, ha a banki interface-en nincs elkülönítve.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

complexType RelatedCashAccount16
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p153.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
children Id
used by
elements TransactionParty2/CdtrAcct TransactionParty2/DbtrAcct
source <xs:complexType name="RelatedCashAccount16">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Id">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:choice>
           
<xs:element name="IBAN" type="IBAN2007Identifier"/>
           
<xs:element name="Othr">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="Id" type="Max34Text"/>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:choice>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element RelatedCashAccount16/Id
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p154.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
properties
isRef 0
content complex
children IBAN Othr
source <xs:element name="Id">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:choice>
       
<xs:element name="IBAN" type="IBAN2007Identifier"/>
       
<xs:element name="Othr">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Id" type="Max34Text"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
     
</xs:choice>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RelatedCashAccount16/Id/IBAN
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p155.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type IBAN2007Identifier
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
pattern [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30} 
source <xs:element name="IBAN" type="IBAN2007Identifier"/>

element RelatedCashAccount16/Id/Othr
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p156.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
properties
isRef 0
content complex
children Id
source <xs:element name="Othr">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Id" type="Max34Text"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RelatedCashAccount16/Id/Othr/Id
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p157.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type Max34Text
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
minLength 
maxLength 34 
source <xs:element name="Id" type="Max34Text"/>

complexType RelatedPartyIdentification32
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p158.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
children Nm PstlAdr Id
used by
elements TransactionParty2/Cdtr TransactionParty2/Dbtr TransactionParty2/UltmtCdtr TransactionParty2/UltmtDbtr
source <xs:complexType name="RelatedPartyIdentification32">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Nm" type="Max140Text" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Név</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="PstlAdr" type="PostalAddress6" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="Id" minOccurs="0">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:choice>
           
<xs:element name="OrgId">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="BICOrBEI" type="AnyBICIdentifier" minOccurs="0"/>
                 
<xs:element name="Othr" type="GenericOrganisationIdentification1" minOccurs="0"/>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="PrvtId">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="DtAndPlcOfBirth" type="DateAndPlaceOfBirth" minOccurs="0"/>
                 
<xs:element name="Othr" type="GenericPersonIdentification1" minOccurs="0"/>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:choice>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element RelatedPartyIdentification32/Nm
diagram camt_ele_external_diagrams/camt_ele_external_p159.png
namespace urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02
type Max140Text
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
minLength 
maxLength 140 
annotation
documentation
Név
source <xs:element name="Nm" type="Max140Text" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
  &