Napi számlakivonatok szerkezete

 • Fejrekord 1

  • Tételrekord (normál) 1-1

  • Tételrekord (normál) 1-2

  • Tételrekord (folytatás) 1-2

  • Tételrekord (kiegészítő rekord hivatkozás) 1-3

  • Kiegészítő rekord 1-3

  • Tételrekord (értesítő hivatkozás) 1-4

  • Tételrekord (értesítő hivatkozás) 1-5

  • Tételrekord (folytatás) 1-5

  • Tételrekord (normál) 1-6

  • Tételrekord (folytatás) 1-6

  • Tételrekord (folytatás) 1-6

  • Tételrekord (normál) 1-7

 • Fejrekord 2

  • Tételrekord (kiegészítő rekord hivatkozás) 2-1

  • Kiegészítő rekord 2-1

  • Tételrekord (kiegészítő rekord hivatkozás) 2-2

  • Kiegészítő rekord 2-2

A számlakivonat file közönséges text-file, amelyben a különböző típusú rekordok hossza állandó: a fejrekordok hossza 353 byte, a tételrekordok hossza pedig minden esetben 128 byte. A kiegészítő rekordok hossza függ attól hogy milyen tranzakcióhoz tartozó részletezést tartalmaznak: a Forint átutalási tranzakció kiegészítő rekordok hossza 548 byte, a deviza átutalási tranzakció kiegészítő rekordok hossza 952 byte, a kártya tranzakció kiegészítő rekordok hossza pedig 168 byte.

A rekordok ASCII kódolásúak és minden rekordot CR (Carriage Return = kocsi vissza) és LF (Line Feed = soremelés) karakter zár le. A CR karakter kódja 13 (hexadecimálisan 0D), az LF karakter kódja 10 (hexadecimálisan 0A).

Az egyes rekordok felépítését a következő táblázatok írják le. Az egyes mezőtípusok a COBOL nyelvben megszokott módon szerepelnek. (pl. X(5) - 5 byte-os alfanumerikus mező, 9(13)V99 - 15 byte-os numerikus mező, melynek 14. és 15. byte-jai tizedesjegyként értelmezendők).

Header record (fejrekord)

Sz

PICTURE

Érték

Leírás, algoritmus, megjegyzés

1

9(2)

86

Rekordtípus, állandó rekord típusonként

2

X(4)

A fiók kódja

3

X(24)

Számlaszám

4

9(8)

Kivonat dátuma (YYYYMMDD alakban)

5

9(4)

A kivonat száma

6

X(25)

Az ügyfél titulusa

7

X(50)

Az ügyfél neve

8

X(40)

Az ügyfél címe 1

9

X(40)

Az ügyfél címe 2

10

X(30)

Az ügyfél címe 3

11

X(30)

Az ügyfél címe 4

12

X(3)

A számla devizaneme

13

9(8)

Előző kivonat dátuma (YYYYMMDD alakban)

14

X(1)

" "/"-"

Nyitóegyenleg előjele

15

9(13)V99

Nyitóegyenleg

16

X(1)

" "/"-"

Záróegyenleg előjele

17

9(13)V99

Záróegyenleg

18

9(13)V99

Összes Jóváírás

19

9(13)V99

Összes Terhelés

20

X(1)

" "/"-"

Záróegyenleg - EUR-ban mező előjele

21

9(13)V99

Záróegyenleg - EUR-ban kifejezve

22

9(7)

A fejrekordhoz tartozó tételek száma

Data record (tételrekord)

Sz

PICTURE

Érték

Leírás, algoritmus, megjegyzés

1

9(2)

87

Rekord típus, állandó rekord típusonként

2

X(4)

A fiók kódja

3

X(24)

Számlaszám

4

9(8)

A kivonat dátuma(YYYYMMDD alakban)

5

9(7)

A tétel sorszáma

6

9(14)

Könyvelési referencia

7

9(2)

Data rekord típusjelző

8

X(35)

Narratív vagy kiegészítő rekord referencia

9

9(8)

Könyvelési nap(YYYYMMDD alakban)

10

9(8)

Értéknap(YYYYMMDD alakban)

11

X(1)

" "/"-"

Összeg előjele

12

9(13)V99

Összeg

13

X(3)

Jogcímkód

14

X(2)

Jogosult / Megbízó országkód

Megjegyzések:

A 7-es mezőhöz:

 • Ha értéke "00", a rekord normál tételrekord. A rekordhoz nem tartozik kiegészítő rekord.

 • Ha értéke "01", a rekord folytatás-szövegrekord, a rekordban csak a 8-as mező tartalmaz értékes információt, ez a megelőző tételrekord 8-as szöveg mezőjének folytatása. A tételrekordhoz nem tartozhat kiegészítő rekord.

 • Ha értéke "02", a 8-as mező kiegészítő rekord referenciát tartalmaz, a tételrekordot közvetlenül követheti egy kiegészítő rekord, melynek második mezeje ugyanezt a referenciát tartalmazza.

 • Ha értéke "03", akkor a 8-as mező értesítő referenciát tartalmaz, jelezve, hogy ehhez a tételhez értesítő file is tartozik. Magát az értesítő file-t a számlakivonat nem tartalmazza (Az értesítő file-ok kezelésére külön menüpont használható a Spectra ügyfélprogramban). A tételrekordhoz nem tartozik kiegészítő rekord.

A 8-as mezőhöz:

 • Ha a 7-es mező értéke "00" vagy "01", a mező szabad szöveget tartalmaz.

  • Ha a 7-es mező értéke "02", vagy nagyobb, akkor a 8-as mező két részből áll:

   • típus megjelölés 5 karakteres szöveg (balra igazítva),

   • a típus megjelölést követő, az első szóközig tartó referencia.

  • Ha a 7-es mező értéke "02", akkor a típus megjelölés jelenleg

   • "+IZV " - Forint átutalás

   • "+AZVT", "+AZVF " - Deviza átutalás tranzakciós és díj (F=fee) rekord

   • "+CMS " - Kártya tranzakció

   • "+VIB " - Viber tranzakció

lehet, és a rekordot kiegészítő rekord követi.

A referencia szám megegyezik a kiegészítő rekordok 2-es mezejében található referencia számmal.

 • Ha a 7-es mező értéke "03", akkor a típus megjelölés jelenleg

  • "+PUTT", "+PUTF", "+PUTC" - Kifizetési utalvány tranzakció, díj és költség

  • "+DDC " - Csoportos átutalás vagy beszedés

lehet és a referencia szám értesítő azonosítót tartalmaz.

Értesítő azonosító esetén sem kiegészítő rekordot, sem magát az értesítő file-t nem tartalmazza a kivonat file!

A 13-as mezőhöz:

 • A jogcímkódot tartalmazza, amennyiben nem üres.

A 14-es mezőhöz:

 • Terhelés esetén a jogosult, jóváírás esetén a megbízó országkódját tartalmazza, amennyiben nem üres.

Forint vagy VIBER kiegészítő rekord

Sz

PICTURE

Érték

Leírás, algoritmus, megjegyzés

1

9(2)

91

Rekordtípus, állandó rekord típusonként

2

9(20)

Referenciaszám

3

9(5)

(M1) GIS kód

4

X(3)

(M2 ) Küldő bank

5

X(5)

(M3) Küldő fiók

6

9(8)

(M4) YYYYMMDD Felv.dátuma

7

9(7)

(M5) Sorszám

8

X(3)

(M6) Címzett bank

9

X(5)

(M7) Címzett fiók

10

9(15)V99

(M8) Összeg

11

X(3)

(M9) Devizanem

12

9(8)

(M10) YYYYMMDD Esed.dátum

13

9(1)

(M11) Prioritás

14

X(9)

(M12) Kezd. bank hiv.szám.

15

X(6)

(M13) pénz.biz.szám.

16

X(16)

(M14) Kezd.szlasz.

17

X(32)

(M15) Kezd.nev

18

X(4)

(M16) Jogcím

19

X(16)

(M17) Címz.szlasz.

20

X(32)

(M18) Címz.neve

21

9(8)

(M19) YYYYMMDD Settl. dátum

22

X(32)

(M20) Megjegyzés 1

23

X(32)

(M21) Megjegyzés 2

24

X(32)

(M22) Megjegyzés 3

25

X(4)

(M23) Kezd.alszlasz.

26

X(4)

(M24) Címz.alszlasz.

27

X(10)

(M25) Draft/checque num.

28

9(8)

(M26) YYYYMMDD Kibocsátási dátum

29

9(8)

(M27) YYYYMMDD Fizetési dátum

30

9(15)V99

(M28) Amount for collection

31

X(20)

(M29) A bemutatás oka

32

9(19)

(M30) Kedv. ügyfél kártya ID

33

9(1)

(M31) Kártyaszám

34

X(15)

(M32) ATM kód.

35

9(11)

(M33) ISO 4909 kibocsát.azon.

36

9(6)

(M34) HHMMSS Fiz.idő

37

9(11)

(M35) Autorizációs ID

38

X(2)

(M36) Visszavonás oka

39

X(40)

(M37) ATM elfogadó név.

40

9(11)

(M38) Collecting institution code

41

X(3)

(M39) Eredeti.kezd.bank

42

X(5)

(M40) Eredeti.kezd.fiók

43

9(7)

(M41) Eredeti sorszám

44

X(40)

A partner bankjának neve

Az Mxx jelölésű mezők értelmezése a GIRO rekord mezőinek felelnek meg.

Deviza kiegészítő rekord

Sz

PICTURE

Érték

Leírás, algoritmus, megjegyzés

1

9(2)

92

Rekordtípus, állandó rekord típusonként

2

9(10)

Referenciaszám

3

X(16)

SWIFT referenciaszám

4

9(8)

Feldolgozás dátuma

5

X(4)

Belső szövegkód

6

X(1)

" "/"-"

Összeg előjele

7

9(13)V99

Összeg

8

X(3)

Összeg devizaneme

9

9(13)V99

Eredeti összeg

10

X(3)

Eredeti összeg devizaneme

11

9(13)V99

Levont költség

12

X(3)

Levont költség devizaneme

13

9(8)

Értéknap

14

X(35)

Megbízó bank 1

15

X(35)

Megbízó bank 2

16

X(35)

Megbízó bank 3

17

X(35)

Megbízó neve 1

18

X(35)

Megbízó neve 2

19

X(35)

Megbízó neve 3

20

X(35)

Megbízó neve 4

21

X(35)

Közlemény 1

22

X(35)

Közlemény 2

23

X(35)

Közlemény 3

24

X(35)

Közlemény 4

25

X(35)

Kedvezményezett neve 1

26

X(35)

Kedvezményezett neve 2

27

X(35)

Kedvezményezett neve 3

28

X(35)

Kedvezményezett neve 4

29

X(31)

Kedvezményezett számlaszáma

30

X(35)

Kedvezményezett bankja 1

31

X(35)

Kedvezményezett bankja 2

32

X(35)

Kedvezményezett bankja 3

33

9(7)V9(8)

Árfolyam

34

X(1)

" "/"-"

Összeg devizaellenértéke előjele

35

9(13)V99

Összeg devizaellenértéke

36

X(2)

Belső szövegkód - Jutalék

37

9(2)V999

Százalék

38

9(9)V99

Jutalék összeg

39

X(2)

Belső szövegkód - telex /okm. jutalék

40

9(2)V999

Százalék

41

9(9)V99

Telex összeg

42

X(2)

Belső szövegkód - Courtage

43

9(2)V999

Százalék

44

9(9)V99

Összeg

45

X(2)

Belső szövegkód - Posta/okm. költség

46

9(2)V999

Százalék

47

9(9)V99

Posta/okm. költség összeg

48

X(24)

Terhelendő/jóváírandó számlaszám

49

X(3)

Devizanem

50

X(1)

" "/"-"

Összeg devizaellenértéke előjele

51

9(13)V99

Összeg

52

X(24)

Jutalék - számlaszám

53

X(3)

Devizanem

54

9(13)V99

Összeg

Kártya tranzakció kiegészítő rekord

Sz

PICTURE

Érték

Leírás, algoritmus, megjegyzés

1

9(2)

93

Rekordtípus, állandó rekord típusonként

2

9(10)

Referenciaszám

3

X(1)

" "/"-"

Összeg előjele

4

9(10)V99

Összeg

5

X(3)

Összeg devizaneme

6

X(35)

Közlemény 1.

7

X(35)

Közlemény 2.

8

X(35)

Közlemény 3.

9

X(35)

Közlemény 4.