CRAFT PF1

nyomtatható verzió

CRAFT PF1 rendszerünk a bankhoz érkező PF1 megbízások feldolgozását és archiválását képes megoldani. Segítségével a bizonylatról OCR/ICR technológiával leolvashatjuk a rajta szereplő, a bank számára fontos információkat, és ezeket a bizonylat képével együtt, végigvihetjük egy a bank által definiált munkafolyamaton. A feldolgozás végén a megbízásokat átadjuk a bank számlavezető rendszerének.

Bár manapság a Home Banking és Internet Banking rendszereken érkező megbízások részaránya folyamatosan növekszik, de továbbra sem lebecsülendő a papíron beadott forint megbízások (PF1) mennyisége. Ezek időben történő, megbízható feldolgozása ugyanolyan fontos, mint az elektronikusan érkezőké, de sokkal munkaigényesebb. Erre a problémára ad megoldást a CRAFT PF1 rendszerünk.

A munkafolyamat gyorsítása érdekében a megbízásokat digitalizáljuk, majd az így keletkezett képekről OCR/ICR technológiával információkat olvasunk le. A képeket és a hozzájuk kapcsolódó információkat ezután végigvisszük a bank által definiált munkafolyamaton. Ezen kívül a feldolgozás során digitalizált megbízások képeiből automatikusan előáll egy archívum, mely a reklamáció kezelést teszi hatékonyabbá.

Minden rendszerünk egyedi, a megrendelő bank elvárásainak megfelelő funkcionalitással rendelkezik, de azért a jellemző ügymenet a következő:

 • Digitalizálás, szkennelés

  Ebben a lépésben a papír dokumentumról elektronikus képet készítünk egy digitalizáló eszköz segítségével. Amennyiben a képen OCR/ICR technológiára épülő felismerést akarunk végrehajtani, akkor ez az eszköz egy szín kiejtésre képes szkenner. Ha manuális feldolgozás történik, akkor ez egy egyszerű fax is lehet. Megfelelő szkenner használatával a megbízás érkeztetése is megoldható.

  A szkennelés történhet koncentráltan egy feldolgozóközpontban (back office), vagy elosztva a fiókhálózat bármely pontján.

 • Felismerés (OCR/ICR)

  Saját fejlesztésű felismerő programunk a megbízás fontosabb mezőit képes leolvasni a digitalizált képről, így segítve, nyomtatott papírok esetén kiváltva, az előrögzítők munkáját.

 • Aláírás ellenőrzés

  Ebben a fázisban a megfelelő képzettséggel rendelkező felhasználó elé kerül a megbízás, aki a program segítségével ellenőrizheti a megbízáson szereplő aláírás hitelességét.

  Az ellenőrzéshez szükséges kartonok képeit és kiegészítő információit szolgáltathatja a saját aláírás karton rendszerünk a CRAFT SpecimenSignature, vagy a bank saját kartonkezelője is.

 • Javítás

  Amennyiben a felismerés során nem sikerült a bizonylatról minden információt hibátlanul leolvasni, a rendszer a rögzítő kollégák előtt jeleníti meg a megbízásokat. Ők itt az eredeti megbízás kézbevétele nélkül, a teljes digitalizált képet látva végezhetik el a hibák kijavítását.

 • Másodrögzítés

  A "négyszem elv" biztosítása érdekében egy, a rögzítőtől eltérő személy ellenőrzi a megbízás rögzített adatait. Ez a bank igényei szerint történhet a főbb adatokra kiterjedő másodrögzítéssel, vagy csupán átnézéssel.

 • Nagy összegű aláírás ellenőrzés

  A beállított értékhatár átlépése esetén a rendszer a megbízást egy másod aláírás ellenőrzésnek vetheti alá. Ezt a lépést nem végezheti ugyanaz a személy, aki az aláírás ellenőrzést végezte.

 • Nagy összegű ellenőrzés

  A beállított értékhatár átlépése esetén a rendszer a megbízást egy megfelelő jogosultságú személyhez viszi, aki még egyszer ellenőrzi a megbízás adatait. Ez a személy nem lehet a javító vagy a másodrögzítő.

 • Egyeztetések

  Amennyiben a megbízással kapcsolatban bármilyen, az ügyfél bevonását igénylő probléma felmerül, a megbízás az egyeztető funkcióra kerül. Az egyeztetést, a bank elvárása alapján, végezhetik a back office kijelölt személyei, az illetékes fiók kollégái vagy az ügyfélreferens is.

 • Visszautasítás

  Az egyeztetés után a kezelők dönthetnek a megbízás visszautasításáról is. Ilyenkor a megbízás először egy megfelelő jogosultságú személy jóváhagyására vár, majd ennek megtörténte után a megbízásról egy visszautasító levél készül az ügyfél számára.

 • Duplikáció ellenőrzés

  A rendszer képes a napon belüli tételekre duplikáció ellenőrzést végezni. A duplikáció gyanús megbízásokról egy kezelő dönthet.

 • Adatátadás

  A megbízás adatairól a bank igényei alapján feladás készül a számlavezető rendszer számára.

 • Archiválás

  A rendszer a megbízások adatait, képét és a feldolgozás történetét egy archívumban tárolja, ahonnan a felhasználók jogosultságunknak megfelelően pillanatok alatt visszakereshetik azt. Ennek segítségével az esetleges reklamációk esetén, a felmerülő probléma megoldására nem kell az ügyfélnek órákat várnia. A kezelő azonnal rendelkezik a megbízással kapcsolatos összes információval, beleértve a megbízás digitalizált képét is.

A fenti fő funkciók mellett, a bank igényeinek megfelelő egyéb funkciók és a működéssel kapcsolatos statisztikák is beépíthetők rendszerünkbe.

 
 Kapcsolódó hírek:Kapcsolódó cikkek: