CRAFT Deviza

nyomtatható verzió

CRAFT Deviza rendszerünk a bankhoz érkező deviza megbízások feldolgozását és archiválását képes megoldani. Segítségével a bizonylatról OCR/ICR technológiával leolvashatjuk a rajta szerepelő, a bank számára fontos információkat, és ezeket a bizonylat képével együtt, végigvihetjük egy a bank által definiált munkafolyamaton. A feldolgozás végén a megbízásokat átadjuk a bank számlavezető rendszerének. A deviza megbízások esetében különösen hasznos a testre szabott üzleti logika beépítése. A rendszer elektronikus csatornákon érkező, ezen belül bejövő SWIFT üzeneteket is képes kezelni, s küldeni.

Devizafeldolgozás változatai

A banki megbízáskezelésben a devizafeldolgozás több formában támogatott a CRAFT rendszerekben. A legegyszerűbb mód, amikor a papíron beadott megbízásokon OCR/ICR technológiával karakterfelismerés segítségével rögzíti a rendszer az információkat, s a megadott feldolgozási folyamaton végigkísért tétel továbbításra kerül a számlavezető rendszernek.

Ezt a módszert tovább lehet fejleszteni a megbízáson nem szereplő információk kitöltésének segítésével, így ezek az információk is átadásra kerülhetnek a számlavezető rendszernek.

Amennyiben a kiegészítő információk kitöltésére szükség van, az elektronikus csatornákon érkező megbízásokat is fel lehet dolgozni.

Ez különösen hasznos, ha STP támogatást is kialakítottunk a rendszerben, s így a megbízások automatikusan könyvelhetőek lehetnek a számlavezető rendszerben.

Néhány terület, amelyen a CRAFT jelenleg kiegészítő információkat tölt ki: Nostro, Intermediary, Receiver, Receiver Correspondent bankok meghatározása saját automatikusan épülő adatbázis alapján, jutalék számítás, árfolyamkezelés, loro megbízások kezelése...

Az automatikus kitöltés banki, ügyfél, számla szintű beállítás táblákkal paraméterezhető. Emellett természetesen lehetőség van újabb automatikus kitöltő algoritmusok bevezetésére is.

A CRAFT jelenleg a következő SWIFT üzeneteket kezeli: MT191, MT195, MT101 (jogosultság ellenőrzéssel), MT103, MT2xx, MT940.

Feldolgozási folyamat

Minden rendszerünk egyedi, a megrendelő bank elvárásainak megfelelő funkcionalitással rendelkezik, de azért a jellemző ügymenet a következő:

 • Digitalizálás, szkennelés (amennyiben nem elektronikus csatornán érkezett a megbízás)

  Ebben a lépésben a papír dokumentumról elektronikus képet készítünk egy digitalizáló eszköz segítségével. Amennyiben a képen OCR/ICR technológiára épülő felismerést akarunk végrehajtani, akkor ez az eszköz egy szín kiejtésre képes szkenner. Ha manuális feldolgozás történik, akkor ez egy egyszerű fax is lehet. Megfelelő szkenner használatával a megbízás érkeztetése is megoldható.

  A szkennelés történhet koncentráltan egy feldolgozóközpontban (back office), vagy elosztva a fiókhálózat bármely pontján.

 • Felismerés (OCR/ICR)

  Saját fejlesztésű felismerő programunk a megbízás fontosabb mezőit képes leolvasni a digitalizált képről, így segítve, nyomtatott papírok esetén kiváltva, az előrögzítők munkáját.

 • Aláírás ellenőrzés

  Ebben a fázisban a megfelelő képzettséggel rendelkező felhasználó elé kerül a megbízás, aki a program segítségével ellenőrizheti a megbízáson szereplő aláírás hitelességét.

  Az ellenőrzéshez szükséges kartonok képeit és kiegészítő információit szolgáltathatja a saját aláírás karton rendszerünk, a CRAFT SpecimenSignature, vagy a bank saját kartonkezelője is.

 • Javítás

  Amennyiben a felismerés során nem sikerült a bizonylatról minden információt hibátlanul leolvasni, a rendszer a rögzítő kollégák előtt jeleníti meg a megbízásokat. Ők itt az eredeti megbízás kézbevétele nélkül, a teljes digitalizált képet látva végezhetik el a hibák kijavítását.

  Ebben a munkafázisban lehetséges az ügyfél által megadott megbízás adatainak kiegészítése olyan információkkal, amely alapján a rögzített megbízás már automatikusan könyvelésre kerülhet a számlavezető rendszerben.

  Az üzleti logikák rendszerbe építésével az elektronikus csatornán érkezett megbízások akár STP módon is feldolgozásra kerülhetnek a a CRAFT Deviza rendszer segítéségével.

 • Másodrögzítés

  A "négyszem elv" biztosítása érdekében egy, a rögzítőtől eltérő személy ellenőrzi a megbízás rögzített adatait. Ez a bank igényei szerint történhet a főbb adatokra kiterjedő másodrögzítéssel, vagy csupán átnézéssel.

 • Nagy összegű aláírás ellenőrzés

  A beállított értékhatár átlépése esetén a rendszer a megbízást egy másod aláírás ellenőrzésnek vetheti alá. Ezt a lépést nem végezheti ugyanaz a személy, aki az aláírás ellenőrzést végezte.

 • Nagy összegű ellenőrzés

  A beállított értékhatár átlépése esetén a rendszer a megbízást egy megfelelő jogosultságú személyhez viszi, aki még egyszer ellenőrzi a megbízás adatait. Ez a személy nem lehet a javító vagy a másodrögzítő.

 • Egyeztetések

  Amennyiben a megbízással kapcsolatban bármilyen, az ügyfél bevonását igénylő probléma felmerül, a megbízás az egyeztető funkcióra kerül. Az egyeztetést, a bank elvárása alapján, végezhetik a back office kijelölt személyei, az illetékes fiók kollégái vagy az ügyfélreferens is.

 • Visszautasítás

  Az egyeztetés után a kezelők dönthetnek a megbízás visszautasításáról is. Ilyenkor a megbízás először egy megfelelő jogosultságú személy jóváhagyására vár, majd ennek megtörténte után a megbízásról egy visszautasító levél készül az ügyfél számára.

 • Duplikáció ellenőrzés

  A rendszer képes a napon belüli tételekre duplikáció ellenőrzést végezni. A duplikáció gyanús megbízásokról egy kezelő dönthet.

 • Adatátadás

  A megbízás adatairól a bank igényei alapján feladás készül a számlavezető rendszer számára.

 • Archiválás

  A rendszer a megbízások adatait, képét és a feldolgozás történetét egy archívumban tárolja, ahonnan a felhasználók jogosultságunknak megfelelően pillanatok alatt visszakereshetik azt. Ennek segítségével az esetleges reklamációk esetén, a felmerülő probléma megoldására nem kell az ügyfélnek órákat várnia. A kezelő azonnal rendelkezik a megbízással kapcsolatos összes információval, beleértve a megbízás digitalizált képét is.

 • Automatikus vagy kézi igazolásnyomtatás

  A CRAFT-ba bevitt megbízásokról a CRAFT automatikusan, de egyedi megbízások kikeresése alapján az ügyfél által megadható sablon szerint igazolás készíthető a teljesült megbízásokról. Az igazolásokon akár a megbízás eredetijének másolata is szerepelhet, így az ügyfél ellenőrizheti, mi volt a probléma a megbízás kitöltésében.

A fenti fő funkciók mellett, a bank igényeinek megfelelő egyéb funkciók és a működéssel kapcsolatos statisztikák is beépíthetők rendszerünkbe.

A rendszer alkalmas több ország megbízásainak egy központban való feldolgozására is.

 
 Kapcsolódó hírek:Kapcsolódó cikkek: