Szabványok

nyomtatható verzió

Bár maga a Craft egyedi fejlesztés, de rendszerünk nemzetközileg elfogadott szabványokat alkalmaz, így garantálva, hogy a tárolt adatok a Craft rendszertől függetlenül hozzáférhetőek, illetve hosszútávon is értelmezhetőek legyenek.

A dokumentumok adatainak leírására az SGML / XML alapú (ISO 8879) szabványt, a dokumentumok képeinek tárolására a TIFF szabványt használjuk, G4 tömörítéssel. A tárolt adatok titkosítására a DES, 3DES (FIPS PUB 74) valamint a Rijndael (AES FIPS-197) szabványos eljárásokat alkalmazzuk. A dokumentumok aláírásához az XML Signature (W3C Recommandation) és az erre épülő XML Advanced Electronic Signatures (XAdES) (ETSI TS 101 903) szabványokat használjuk.

A Cardinal Kft. az elsők között alkalmazta Magyarországon az SGML/XML technológiát.

Az SGML (Standard Generalized Markup Language) kialakulása a hetvenes-nyolcvanas évekre nyúlik vissza. Kidolgozásának mozgatórugója az volt, hogy a korán erősen számítógépesített, több részlegből álló, ill. sok beszállítóval rendelkező vállalatok hamar megtapasztalták: az elektronikus formában érkező dokumentumok egységes gépesített feldolgozása gyakorlatilag lehetetlen. Ennek oka nemcsak a dokumentumok (fájlok) formátumbeli eltérése volt, hanem belső szerkezetük heterogenitása és a dokumentumok elemeinek azonosítatlansága is.

A probléma megoldására született az SGML, amely 1986 óta nemzetközi ISO szabvány (ISO 8879:1986). Az SGML óriási áttörést jelentett az ilyen típusú dokumentumkezelésben, de viszonylag drága, bonyolult és speciális szaktudást igényel.

Az üzleti élet az utóbbi évtizedek fejlődésének köszönhetően egyre erősebben kötődik az elektronikus eszközökhöz. Az üzleti dokumentumok egyre nagyobb része készült és készül számítógépeken, illetve a már papír alapú dokumentumok is számos formában elektronizálásra kerülnek, gondoljunk csak például a fénymásolásra, faxolásra, vagy a digitális archiválásra. Ezek mellett a környezet is jelentős mértékben átalakult, egyre erősebben támaszkodva az egyre többet tudó eszközökre. Megjelent az Internet is, amelynek népszerűsége nem kis mértékben egy SGML alkalmazásnak, leszűkítésnek, a HTML-nek (is) köszönhető. A HTML ereje könnyű kezelhetőségében, hardver- és szoftvergyártóktól való (majdnem) függetlenségében rejlik. (Természetesen mindezek az SGML és az XML tulajdonságai is…).

A HTML megjelenése mellett a megfelelő módszer keresése tovább folyt, felhasználva az SGML biztosította előnyöket is. Így született meg az XML nyelv. XML: eXtensible Markup Language – egy nyelv az adatok, információk (és ezek struktúrájának) leírására.

Az XML tulajdonságait röviden a következőképp foglalhatnánk össze: egy olyan szabványos leírónyelv, amely internetes és e-business alkalmazásokban is felhasználható, SGML kompatibilis, könnyű kapcsolódást biztosít más rendszerekhez, egyszerűen bővíthető, és nem mellékesen egy ember által is értelmezhető, olvasható.

Az XML olyan sikeresnek bizonyult, hogy rövid idő alatt az (üzleti célú) adatcserék általánosan használt eszközévé vált. Az XML elterjedését segíti számos nagynevű cég támogatása.

Egyes szakértői becslések szerint hamarosan a weben keresztül folyó üzletek java részét az XML segítségével fogják lebonyolítani.

Az SGML/XML alkalmazások jellemzői:
  • általánosan elfogadott, dokumentált, gyártófüggetlen szabvány
  • számítógéppel könnyen feldolgozható, de az ember is képes értelmezni
  • az információval könnyű “bánni”: gyors pontos fellelést teszi lehetővé és ezek után sokoldalúan felhasználható, szűrhető, csoportosítható
  • tárolt információ könnyen hordozható
A Cardinal által is használt technológia a következő előnyökkel jár:
  • szabványos megoldás
  • gyártófüggetlenség
  • időtállóság
  • a tárolt adatokkal könnyű dolgozni (újrafeldolgozás, szűrés stb.)
Az adatátvitel, tudásmenedzsment, e-business és telekommunikáció egyre több szabvány XML alapú – mint például a WAP, XML/EDI, DNA, Topic Maps stb.
 
 Kapcsolódó cikkek: