CRAFT E-Folder

nyomtatható verzió

A CRAFT elektronikus dosszié egy vállalat ügyletekhez kapcsolódó iratanyagának nyilvántartását digitalizálását és archiválását támogató eszköz. Biztosítja az ügylet iratanyagának könnyű áttekinthetőségét, könnyen ellenőrizhetővé teszi a szükséges iratok meglétét. Hosszú távra, biztonságosan őrzi az iratok képét és biztosítja a gyors hozzáférést a vállalat számítógép hálózatán keresztül.

Egy projekt, egy beszerzés vagy más ügylet iratanyagának együtt tartása, könnyen áttekinthetővé tétele fontos feladat. Ugyanakkor az ügylethez számos helyen keletkeznek dokumentumok és az iratanyagához, vagy annak egy részéhez többen, akár egymással párhuzamosan, szeretnének hozzáférni. Elektronikus dosszié termékünk, a CRAFT E-Folder, mely ügyletek és azok iratanyagának kezelését végzi, megoldást kínál ezekre az igényekre.

A rendszerben az ügyletekhez elektronikus dossziékat hozhatunk létre, ezekbe kerülnek az ügylet dokumentumai. Különböző típusú ügylet dossziékat kezelhetünk. Az egyes típusokat egy-egy sablon írja le, melyben megadható az ügyletről nyilvántartott adatok köre, a várható és az elvárt dokumentumok listája. A sablonok köre a felhasználó által bővíthető, módosítható.

A dossziékban papír alapú és elektronikus formában létező dokumentumok is elhelyezhetőek. A papír dokumentumok a rendszer által vezérelt szkenner segítségével közvetlenül a dossziéba szkennelhetőek. A rendszer különböző dokumentum típusokat kezel, melyeket a felhasználó által kialakított sablonok definiálnak. A sablonban megadható a dokumentumról nyilvántartott adatok köre. A bevitt dokumentumok egy elektronikus archívumba kerülnek, ahonnan a hozzájuk megadott adatok alapján visszakereshetőek, vagy az ügyletdosszié tartalomjegyzékéből is elérhetőek.

A dossziék és dokumentumok a vállalat számítógép hálózatának bármely pontjáról elérhetőek, megtekinthetőek, bővíthetőek vagy módosíthatóak.

A rendszer a CRAFT általános dokumentumkezelő keretrendszer segítségével került kialakításra, így rendelkezik annak olyan tulajdonságaival, mint a nagy megbízhatóság és a dokumentumokhoz való hozzáférés kifinomult szabályozását lehetővé tevő jogosultsági rendszer. A rendszer szükség szerint bővíthető a keretrendszer további moduljaival, és alkalmassá tehető például az ügyletdossziékon kívül eső dokumentumok kezelésére, ügyintézésének támogatására is.

A rendszer fomtosabb tulajdonságai:

  • Felhasználó által definiált ügylet sablonok
  • Felhasználó által definiált dokumentum sablonok
  • A nyilvántartott adatok köre a felhasználó által definiálható
  • Közvetlen szkennervezérlés
  • Sok felhasználós, hálózatos kiépítés
  • Papír alapú és elektronikus dokumentumok egységes kezelése

 
 Kapcsolódó hírek:Kapcsolódó cikkek: