STP Electra

nyomtatható verzió

Az STP Electra az hagyományos Electra ügyfélprogram továbbfejlesztett változata, aminek segítségével az ügyfél saját rendszere és az Electra rendszer között zárt, program-program kapcsolat alakítható ki.

Az STP (straight-through processing, magyarul azonnal-végrehajtott feldolgozás, vagy automatizált folyamat) azt jelenti, hogy egy adott rendszerből különböző tranzakciókat, lekérdezéseket indítva, az azokra adott válaszok azonnal, külön emberi beavatkozás nélkül, automatikusan megérkeznek. Az STP rendszerekben a legelőször tisztázandó, hogy pontosan milyen szereplők vannak, és közülük kik tekinthetőek végpontoknak. A tranzakciók és válaszaik mindig végpontok között közlekednek.

Az Electra a bankok ügyfelei részére készített elektronikus kommunikációs csatorna, amin keresztül a bank szolgáltatásainak többsége elérhető. A rendszer jelenleg két fő komponensből áll: a bankban üzemeltett központi számítógépből, a rajta futó szerver programmal (Electra szerver), és az ügyfeleknél telepített terminál (Electra ügyfélprogram) programokból. Az Electra ügyfélprogram és az Electra szerver kliens-szerver kapcsolatban áll egymással. Az Electra szerver a központi funkciókat úgy látja el, hogy egyrészt a bank belső elszámoló rendszereivel áll kapcsolatban, másrészt pedig az Electra ügyfélprogramokkal. Az elszámoló rendszerekkel folyamatos, többnyire real-time kapcsolatban áll, míg az ügyfélprogramok felé kiszolgáló szerverként működik. Amikor az ügyfeleknek szüksége van rá, az ügyfélprogram segítségével kapcsolódni tudnak a szerverhez, és azon keresztül a bank elszámoló rendszereihez. A korábbi architektúrában a végpontokat az Electra ügyfélprogramok jelentették, mivel automatikus program-program kapcsolatban csak ezek álltak a bank rendszereivel. Az STP bevezetésével a cél az volt, hogy a jelenlegi végpontot az Electra ügyfélprogramon keresztül kiterjesszük az ügyfél saját rendszeréig. A bank ezzel egy magasabb szintű szolgáltatást tud megvalósítani, amit a pénzpiaci ügyletek gyors feldolgozása és az ügyfelek ezirányú igényei is indokolnak.

Az STP Electra egy olyan rendszer kialakítását jelenti, ahol a bank ügyfelei a saját rendszereikben indíthatják el a tranzakcióikat, amelyek aztán az Electra rendszeren keresztül, elektronikusan jutnak el a bank elszámoló rendszereihez. Az elszámoló rendszerekben a bank működésének megfelelő időkben megtörténik a tranzakciók feldolgozása. A feldolgozott tranzakciókról a bank az Electrán keresztül, közvetlenül az ügyfelek saját rendszereibe juttathat el (pl. státusz) információt.

Az Electra ügyfélprogram összekapcsolása az ügyfelek saját rendszereivel korábban import-export file-okon keresztül, emberi beavatkozással történt. Az ügyfél a saját rendszeréből egy, előre megadott formátumú, file-ba kiexportálta a megbízásait. A file-t beimportálta az ügyfélprogramba, aláírta, majd beküldte a bankba. A bank feldolgozta, és a másnapi kivonatban visszaadta a könyvelt tételeket, amit az ügyfél az Electrán letöltött, majd kiexportált egy, szintén előre rögzített formátumú, file-ba. Végül a kiexportált file-t importálta az ügyfél a saját rendszerébe.

Az eddigi feldolgozási folyamatban túl sok az emberi tényező, és a tranzakciók feldolgozási sebességéhez képest lassú a visszajelzés. A bank rendszerei a másnapi kivonatnál sokkal korábban is adnak vissza információkat, amiket jelenleg még nem lehet minden esetben átvinni az ügyfelek rendszereibe még az export funkcióval sem.

Az ideális megoldás az lenne, ha a bank Electra rendszerének az ügyfélnél lévő komponense az ügyfél saját rendszereibe integrálható lenne. Az ügyfél mindig csak a saját rendszerében dolgozna, az Electra „csak” az összeköttetést biztosítaná az ügyfél és a bank között.

Az Electra ügyfélprogramot nem lehet egyszerűen eldobni, vagy lecserélni egy STP Electrára, hiszen vannak olyan, többnyire kis ügyfelek, akiknek nincs saját rendszerük, ezért igényt tartanak az eredeti ügyfélprogramra. A magasabb szintű szolgáltatás nyújtása érdekében a hagyományos ügyfélprogram mellett kell lehetőséget biztosítani az arra igényt tartó ügyfelek részére, hogy saját rendszereiket integrálhassák a bank rendszereihez.

Tekintettel arra, hogy pénzről ill. banktitkokat képző információkról van szó, különös fontossággal bír nemcsak az Electra, hanem egy adott rendszer teljes egészére vetített megoldás biztonsága. A file alapú kommunikációban az előre rögzített, többnyire nagyon egyszerű, titkosítás nélküli text adatok nagyon könnyen hozzáférhetőek, bizonyos esetekben akár még módosíthatóak is. Az STP Electra kiküszöböli a file alapú kommunikációt és annak biztonsági hibáit azzal, hogy az adatáramlás minden esetben szigorúan programok közötti közvetlen adatátadást alkalmaz, ahol az adatok egyik program memóriaterületéről egy másik program memóriaterületére kerülnek.

Automatizált elérés kidolgozása

Az Electra ügyfélprogram jelenleg egy grafikus felhasználói felülettel rendelkező program, amiben az egyes funkciók egy kezelő személy folyamatos irányítása mellett vehetők igénybe. Az ügyfélprogramnak ilyen módon még nincs program interfésze, tehát külső programmal nem lehetséges az Electra „meghajtása”, adatok átadása, elkérése. Az Electra ügyfélprogramhoz elkészült egy újabb komponens, ami az STP szolgáltatásokat ellátja. Ez az új komponens egy tetszőleges, akár az Electra rendszeren kívüli, program számára is elérhetővé teszi majd a bank által az Electrán nyújtott szolgáltatásokat. Az ügyfélprogramon történő módosításokon túl természetesen az ügyfelek rendszereiben is szükség lesz fejlesztésekre, ha az STP szolgáltatást igénybe szeretnék venni. Az STP Electra programhoz tartozni fog egy azon kívül álló olyan program komponens (rutinkönyvtár), ami az ügyfelek rendszereibe közvetlenül beintegrálható, és biztosítja a megbízható, viszont technikailag alacsony szintű program-program kapcsolatot. A rutinkönyvtárat a Cardinal Kft. készíti el, és az STP szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek rendelkezésre bocsátja, így ők mentesülnek a programozói munkának azon szintjétől, ami a szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges alapfunkciókat látja el, és az ügyfeleknél feleslegesen sok erőforrás ráfordítást igényelne, ha ezt is nekik kellene elkészíteni. A rutinkönyvtár egyben biztosítja, hogy a különböző ügyfeleknél az STP interfész alapfunkcióinak megvalósítása nem lesz más és más, és a közös komponens karbantartása, üzemeltetése várhatóan kisebb feladatot ró mind az ügyfélre, mind pedig a bankra.

Végfelhasználói azonosítás

Az Electra ügyfélprogramot a felhasználók csak akkor használhatják, ha előtte azonosították magukat. A felhasználó az Electra rendszerben mindig egy tényleges, természetes személyt azonosít. A felhasználó azonosítása egy felhasználói azonosító és egy hozzá tartozó titkos jelszó megadásával történik. Az azonosítás után az ügyfélprogram minden egyes elvégezett műveletet az azonosított személy nevében végez el.

Az STP Electra programban a felhasználó már nem feltétlen egy természetes személy. Amennyiben az ügyfél meg tudja oldani az átjárhatóságot, úgy biztosítani kell, hogy az STP Electra átvegye az ügyfél saját rendszerétől, hogy a műveleteket melyik személy akarja végrehajtatni, és annak nevében (jogaival, lehetőségeivel) járjon el.

Ha az ügyfél a saját hatáskörében (pl. szabályozással) megoldja a felhasználó azonosításának kérdését, és a saját rendszerét egy zárt, auditált egységnek elfogadja a bank, akkor lehetséges az is, hogy az STP Electra programban már nem jelenik meg felhasználóként természetes személy. Az Electra rendszerben a végfelhasználó fogalmát, és annak azonosítását megszüntetni nem lehet, legfeljebb az STP Electra programba az ügyfél saját rendszerének egy komponense (tehát egy program) fog belépni egy technikai azonosítóval. Ebben az esetben az STP Electra a műveleteket ezen technikai azonosító mögött lévő program nevében fogja elvégezni. A bankban ilyen módon nem az ügyfélnél dolgozó természetes személyek lesznek beazonosítva, hanem csak maga az ügyfél (jogi személy).

A rendszer használatával kapcsolatos szabályozási és jogi kérdéseket a bank és az ügyfele között kötött STP használati szerződés fogja meghatározni.

STP Electra architektúra - ügyfélprogram rész

Az Electra ügyfélprogram STP funkciókat ellátó része egy kiegészítés a programhoz. A STP Electra továbbra is egy grafikus felhasználói felülettel rendelkező ügyfélprogram, ami képes ugyanúgy is működni, mint egy hagyományos Electra ügyfélprogram. Az eltérés annyi, hogy az STP Electrának van program interfésze is, tehát egy tetszőleges külső programmal kapcsolódni lehet hozzá.

A kapcsolat kiépítését mindig a külső programból (pl. az ügyfél saját rendszere) kell kezdeményezni, az STP Electra magától nem fog kapcsolatot létesíteni semmilyen más programmal sem.

A kommunikáció az STP Electra és az ügyfél rendszere között TCP/IP alapú SOAP, tehát az STP üzemeltetéséhez az ügyfelek részéről a TCP/IP megléte szükséges. Az ügyfél által tetszőlegesen megválasztható TCP/IP portot fogja figyelni az Electra ügyfélprogram azon a munkaállomáson, ahol az STP funkcionalitást igénybe szeretnék venni. Az STP Electra kizárólag csak ezen a porton érkező, előre definiált protokollnak megfelelő kéréseket fog kiszolgálni. Amennyiben az STP Electrát futtató munkaállomás számítógépes hálózati szempontból „messze” van az STP kérést indító (ügyfél saját) rendszertől, akkor az ügyfélnek kell gondoskodnia arról, hogy a TCP/IP kommunikáció az adott porton átjárható legyen a különböző hálózati biztonságot szolgáló eszközökön (pl. routerek konfigurálásra).

A SOAP üzenetek formátuma XML, de a rendszer lehetőséget fog adni arra, hogy a jelenleg is használatban lévő fix formátumú import-export file-ok szerkezetével teljesen megegyező adatokat is átadhassanak, ill. a válaszban visszakérhessenek az ügyfelek. A jelenlegi fix formátumú adatok speciális kódolást (base64) kapnak, hogy XML-be beágyazhatóak legyenek.

A kapcsolatfelvételnek része a külső program (vagy a programot kezelő személy) azonosítása. Az STP Electra a kapcsolatfelvételt kérőtől egy azonosítót (userid) és egy jelszót vár. Az azonosító megfelel az Electra rendszerben használt felhasználói azonosítónak, ami egy csoportkódból és egy rövid névből áll. Sikeres azonosítás után lehet további kéréseket indítani az STP Electra felé. Az STP Electra a jelszavakat és tévesztéseket pontosan úgy fogja kezelni, mint a normál Electra. Az STP hozzáférési ágon pontosan ugyanúgy kell a felhasználói jogosultságokat ellenőrizni, mintha ugyanazt a műveletet egy természetes személy a grafikus felhasználói felületen keresztül indította volna. Ha nincs végfelhasználói azonosítás, tehát a bank kizárólag csak az ügyfelet (jogi személyt) azonosítja, akkor az STP-n keresztül kapcsolódott (technikai) felhasználónak célszerű teljes, mindenre kiterjedő jogokkal bírnia.

A kiépített STP kapcsolat session jellegű pontosan úgy, mint az ügyfélprogram-szerver viszonylatban. A kapcsolatban nincs timeout, tehát ha sokáig nem történik üzenetváltás, akkor sem bontja a kapcsolatot az STP Electra. Az STP használat végén, ugyanúgy, mint a normál ügyfélprogram esetén az Electra szerverről, ki kell jelentkezni, meg kell szüntetni a kapcsolatot. Ha valamilyen okból a TCP/IP szinten megszakad a kapcsolat (pl. hálózatkiesés, valamelyik program kilép), akkor a megnyitott session automatikusan lezáródik, az újabb kérések végrehajtásához új kapcsolatfelvétel és azonosítás szükséges.

Az STP Electra program tökéletesen illeszkedik a jelenlegi, hálózatban használt Electra programokhoz. Nem szükséges az ügyfélnél újabb ügyfélprogram kialakítása pusztán az STP funkció igénybevétele miatt, elég az egyik munkaállomáson egy STP funkciót tartalmazó programpéldány elindítása. Hálózatos működés esetén az eddigi Electra és az STP Electra közös adatbázist is használhat, tehát ha egy olyan adatra van szükség, amit az ügyfélprogram megőriz, mert pl. már lekérték, akkor az STP felületen az azonnal hozzáférhető külön letöltés nélkül. Ez a működés csökkenti a banki rendszerek terhelését.

STP Electra architektúra - ügyfél rendszerébe integrálható rész

Az STP Electra programhoz tartozik egy olyan rutinkönyvtár, ami az STP szolgáltatás igénybevételéhez szükséges alapműveleteket tartalmazza, és az ügyfél saját rendszereibe integrálható. A rutinkönyvtárat a Cardinal készíti az Electra ügyfélprogram STP komponensével együtt. A rutinkönyvtár alapműveletei a következő feladatokat látják el:

  • TCP/IP szintű kommunikáció a rutinkönyvtár és az STP Electra között
  • azonosítási és titkosítási protokoll a TCP/IP felett
  • SOAP protokoll a titkosított szint felett
  • általános parancs (STP kérés kiadása, válasz megvárása) a SOAP felett

A rutinkönyvtár az ügyfél saját rendszereit készítő fejlesztők felé kizárólag csak a legmagasabb szintű, általános parancs kiadásához szükséges felületet biztosítja. Az alacsonyabban lévő szinteket elfedi, az ügyfél fejlesztőinek ezekkel nem kell foglalkoznia.

A rutinkönyvtár dokumentációját mind a bank, mind az ügyfelek megkapják. Ez a dokumentáció több részből áll, és tartalmazza az alapműveletek leírását, az STP Electrán végrehajtatható STP kérések definícióival együtt. A dokumentáció alapvetően három fő részre osztható:

  • alapműveletek leírása (a rutinkönyvtár és műveleteinek használata, illesztési, integrációs utasítások, lehetőségek, stb.)
  • technikai STP kérések és válaszaik (pl. kapcsolatfelvétel, azonosítás, session nyitás, kijelentkezés, kérések és válaszok szerkezete, mező kitöltési és értelmezési útmutató)
  • üzleti STP kérések és válaszaik (pl. forintátutalás megbízás átadása, számlakivonat átvétele, kérések és válaszok szerkezete, mező kitöltési és értelmezési útmutató)

A rutinkönyvtár alapműveleteire épített magasabb, üzleti logikát megvalósító szintek kialakítása már az ügyfél feladata, tehát a dokumentációban szereplő kérések alapján egy komplett üzleti folyamat (pl. forintátutalás készítése, kapcsolatfelvétel, azonosítás, forintátutalás átadása, forintátutalás hitelesítése, beküldése, megbízás státusz elkérése, státusz adminisztrálása a saját rendszerben) összeállítása, és megvalósítása nem a rutinkönyvtárra, nem az STP Electrára, nem a bankra és nem a Cardinalra tartozik. A példában szereplő folyamat legelső és legutolsó része az ügyfél saját rendszerére hivatkozik, amiből látszik, hogy a folyamatok a legtöbb esetben túlmutatnak az STP Electra határain. A végpont az ügyfél rendszere, esetleg azon túl az ügyfél partnere, megbízója.

A rutinkönyvtár megvalósításához felhasznált technikai megoldások a lehető legkevesebbet feltételezik a felhasználás körülményeiről. Olyan alapvető szabványok megléte lesz csak szükséges, ami általában minden fejlesztői és felhasználói környezetben automatikusan teljesül:

  • Microsoft Windows fejlesztői környezetben a rutinkönyvtár szabványos dll felületet fog biztosítani, amihez egy C nyelvű header file-t mellékelünk.
  • Unix környezetben a rutinkönyvtár egy lefordított lib, és a hozzá tartozó C nyelvű header file.

Amennyiben az ügyfélnek más, egyedi rendszere van, vagy a fenti megoldások közül egyik sem működik nála, úgy a Cardinal Kft. konzultációs lehetőséget biztosít a rendszerek fejlesztői részére.

A rutinkönyvtár nem használ fel olyan technológiákat, amik további befektetéseket, költségeket, esetleg szakmai hozzáértést, külön üzemeltetést igényel az ügyfelek részéről (pl. külön adatbázis-kezelő, profitorientált cégek által készített speciális fejlesztőkörnyezet, egyéb, nem standard rutinkönyvtárak, stb.).

A rutinkönyvtár felhasználási területét egyrészt a Cardinal Kft. és a bank közötti, másrészt a bank és ügyfele között kötött szerződés szabályozza. A rutinkönyvtár kizárólag az STP Electra megvalósítására használható.

 
 Kapcsolódó hírek:Kapcsolódó cikkek: