Az SAP és az Electra rendszerek összekapcsolása

nyomtatható verzió

Az SAP rendszer összekapcsolása az Electrával 2006-ban kezdődött a Magyar Telekomnál. Ott három Electra rendszert használó és kettő, egyéb elektronikus csatornával rendelkező bank bevonásával került kialakításra egy komplex rendszer. A banki tranzakciókat az SAP rendszer generálta, majd adta át az Electra rendszeren keresztül a banki elszámoló rendszereknek. A tranzakciók visszaigazolása megbízás státuszok, csoportos- és postai értesítők ill. bankszámla kivonatok formájában szintén az Electrán keresztül került vissza az SAP rendszerbe. A rendszerek összekapcsolásában különösen nagy hangsúlyt fektettünk a teljes automatizálásra, az emberi beavatkozások kiküszöbölésére.

A Magyar Telekomnál bevezetett rendszer szakmai tapasztalatait levonva az SAP és a Cardinal Kft. tervbe vette egy továbbfejlesztett SAP-s bankkapcsolati rendszer kialakítását. Elsődleges szempont volt, hogy a korábbi rendszerben kialakított, automatikus továbbítási mechanizmuson ne gyengítsünk, tehát továbbra is emberi beavatkozás nélkül kell az SAP és a bankok közötti adatkapcsolatot biztosítani. Másik, szintén nagyon fontos feltétel volt a korábban elkészített banki funkcionalitás megtartása.

A korábbi rendszer peremfeltételeit megtartva a továbbfejlesztés néhány új funkció bevezetésén túl elsősorban a biztonsági és hatékonysági területekre koncentrált.

A leírásban használt fontosabb fogalmak, rövidítések jelentése a következő:

 • AKP – A Cardinal Kft. által készített, RFC szerver program, ami teljes mértékben az SAP rendszerbe integrálható. Funkciója, hogy az RFC protokollon keresztül az SAP-tól kapott tranzakciókat Electra megbízási csomagokká alakítsa, hitelesítse, majd az STP-n keresztül beküldje a bankba. A megbízásokra érkező banki válasz üzenetek (számlaegyenleg, kivonatok, értesítők, megbízás státuszok) szintén az AKP-n keresztül jutnak el az SAP-ba.
 • RFC – Remote Function Call, az SAP saját, belső program-program kapcsolatot biztosító adatkommunikációs eszköze. Az RFC kliens-szerver architektúrára épül: a hívást kezdeményező a kliens, a kiszolgáló pedig a szerver. Az RFC egy rutinkönyvtáron keresztül tetszőleges programba beintegrálható.
 • STP – Straight-Through Processing, magyarul azonnal-végrehajtott feldolgozás vagy automatizált folyamat. Az STP kifejezést jelen dokumentumban az Electra ügyfélprogram „távolról vezérelhető” kiegészítő moduljának megnevezésére is használjuk. Az STP Electra ügyfélprogram képes szerver üzemmódban az STP csatornán keresztül érkezett, SOAP kéréseket kiszolgálni.

Architektúra

Az SAP rendszerből jelenleg nem lehetséges a banki elszámoló rendszerek közvetlen elérése. Mivel az egyes bankok elszámoló rendszerei nagyon különbözőek, az ügyfelek részére nem is célszerű az azokkal történő közvetlen kommunikáció kialakítása. Az Electra rendszer az ügyfelek felé egységes felületet képes biztosítani, a banki specialitásokat a bankokban üzemeltetett Electra szerver végzi el. Az egyes rendszerek lehetőségei mellett azonban nagyon fontos szempont a biztonság is: titkosság, hitelesség, működőképesség.

Az SAP rendszerek banki elérése a következőképpen történik:

SAP - AKP kommunikáció

Az RFC modul az SAP szerves része, de rutinkönyvtár formájában tetszőleges egyéb programba is beintegrálható. Az RFC kliens-szerver architektúrájú, titkosított kommunikációs kapcsolatot teszt lehetővé az SAP és egyéb rendszerek között. Az RFC hívás indítója a kliens, a kérést kiszolgáló pedig a szerver. Az SAP – AKP kommunikációban a kliens az SAP, ugyanis minden (akár küldés, akár lekérdezés) kezdeményezés az SAP oldalon fog történni. Az AKP egy RFC szerver program, amit az SAP rendszer indít el automatikusan akkor, amikor a kérések kiszolgálására szükség van. Az AKP semmi egyebet nem csinál, mint folyamatosan vár egy kérésre, és kiszolgálja azt. Az RFC működési mechanizmusa határozza meg, hogy az AKP meddig fut: Ha már nincs szükség az AKP-ra, akkor az SAP küld egy speciális „kiléptető” üzenetet. A működés szempontjából nagyon fontos feltétel, hogy az AKP programnak „nincs emlékezete”, tehát a korábbi futásairól semmit sem tud, és nem is feltételezhet, mindent, ami a működéséhez szükséges, az adott futás alatt kell megkapnia, vagy előállítania.

AKP – Electra ügyfélprogram kommunikáció

Az AKP program egy ún. STP modulon keresztül képes kliens-szerver módban kommunikálni egy Electra ügyfélprogrammal. Ebben a kommunikációban az AKP a kliens és az Electra ügyfélprogram a szerver, tehát minden kérés az AKP-tól indul. Az STP modul a Cardinal Kft. által készített, TCP/IP alapú, ún. Unicom protokollra épülő, SOAP struktúrák átvitelére is alkalmas kommunikációs programkomponens. Az STP kommunikáció az AKP és az Electra ügyfélprogram között egy szabványos AES algoritmussal titkosított, checksum-okkkal védett, kétirányú adatátviteli csatornát biztosít. Az STP kommunikációban kérés-válasz (request-response) párokkal folyik a kommunikáció. Egy újabb kérés kiadása előtt az előző kérés válaszát meg kell várni. A kérések és válaszok struktúrája SOAP (XML) szerkezetű, ami biztosítja a rugalmas bővíthetőséget.

Az Electra ügyfélprogram STP modulja tartalmazza egyrészről az alap Unicom kommunikációs infrastruktúrát, másrészről az egyes kérések kiszolgálásához szükséges rutinok programkódjait. Az STP az Electra ügyfélprogramban csak egy kiegészítő szolgáltatás, amit az ügyfél igényeitől függően tetszőlegesen ki- ill. bekapcsolhat. Ez a kiegészítő szolgáltatás az Electra ügyfélprogram szerves része, tehát felhasználja azokat a rutinokat, amiket az ügyfélprogram a normál működése során is hív. Ezzel teljesül az is, hogy az automatizmusok kezelésére nem szükséges egy külön program bevezetése és karbantartása, a bank részéről csak egy programra kell koncentrálni, bármelyik normál Electra ügyfélprogram azonnal STP-kompatibilissá (SAP-kompatibilissá) tehető.

Electra ügyfélprogram - bank kommunikáció

Az STP Electra ügyfélprogram a kommunikáció szempontjából pontosan ugyanúgy működik, mint a normál Electra: az STP-n keresztül megszólított ügyfélprogram az eredeti kommunikációs beállításokat is fel tudja használni, tehát egy beüzemelt program STP-sé alakítása semmilyen egyéb módosítást nem igényel. A kommunikáció történhet akár az Internet-en, vagy egy kapcsolt telefonvonalon keresztül is.

A kommunikáció itt is kliens-szerver architektúrájú, az Electra ügyfélprogram a kliens, az Electra szerver pedig a szerver.

Üzleti funkcionalitás: Megbízások

Az SAP rendszer az STP Electrán keresztül a következő típusú megbízási csomagokat fogja küldeni:

 • HUF – normál és VIBER forintátutalási megbízás
 • INK – inkasszó megbízás
 • DEV – deviza átutalás
 • DBB – bankon belüli deviza átutalás
 • CAT – GIRO csoportos átutalás
 • CBE – GIRO csoportos beszedés
 • FAP – GIRO csoportos felhatalmazás visszaigazolása
 • PKF – postai kifizetési utalvány (bankszámláról lakcímre utalás)

Üzleti funkcionalitás: Lekérdezések

Az SAP rendszer az STP Electrán keresztül a következő lekérdezéseket fogja kérni:

 • Megbízási csomagok státusz információi
 • Bankszámla kivonat számlaszámonként
 • GIRO csoportos értesítők (CS-Status, CS-Detsta, CS-FinalDetsta, stb.)
 • Postai kifizetések visszaigazolása
 • Postai („sárga csekkes”) befizetések értesítője
 • Bankszámla egyenleg számlaszámonként
 
 Kapcsolódó hírek:Kapcsolódó cikkek: