Online bankkártya autorizáció a takarékszövetkezeteknél

nyomtatható verzió

A 2009. március végén elindított szolgáltatás jelenleg egyetlen takarékszövetkezet online kiszolgálásával, és 128 takarékszövetkezet offline kiszolgálásával pilot módban üzemel. A tervezett éles üzemmódjában azonban képes lesz a Magyar Takarékszövetkezeti Bankhoz csatlakozó 129 takarékszövetkezet ügyfeleinek kártyaműveleteit a csatlakozó számlavezető rendszerek közreműködésével real-time módon autorizálni.

A Cardinal Kft. által szállított rendszer tulajdonságai:
 • szabványos kommunikációs protokoll (ISO 8583, BASE24) alkalmazása a GBC felé
 • kártyastátuszok, kártyalimitek illetve tranzakiciós limitek kezelése (POS, ATM limiteket külön-külön kezel)
 • számos különböző típusú számlavezető rendszerrel való együttműködés lehetősége
 • tranzakciók gyors elbírálása
 • stand-in autorizáció képessége
 • az autorizációs folyamatok monitorozhatók, a kártyaműveletek back-office alkalmazásban akár több hónapra visszamenőleg is lekérdezhetők

A rendszer magját a speciálisan erre a feladatra kialakított Electra Base24 Szerver (EBS) képezi, amely egyaránt kapcsolatban áll a GIRO Bankkártya Zrt.-vel, a Magyar Takarékszövetkezeti Bank által kibocsátott bankkártyákat nyilvántartó kártyarendszerrel (KMS) és a takarékszövetkezetek számlavezető rendszereivel. A kommunikációs lánc végét képező számlavezető rendszerek számára olyan interface-t alakítottunk ki, amely az autorizációs folyamatokban alkalmazott funkciók adattartalmát a fejlesztők számára egységesen definiálja.

Az autorizációs projectbeli partnereink többségénél üzemelt már megvalósított online kommunikációs kapcsolat a számlavezető rendszer és az Electra Homebanking illetve Electra Internet Banking rendszerek között. Ezeknél a takarékszövetkezeteknél az autorizációs interface a korábban kialakított kommunikációs megoldásokat alkalmazza. Mivel itt az online autorizációs interface kialakítása a meglevő Electra interface bővítését jelentette, a számlavezető rendszerek és az EBS közötti kommunikáció a számlavezető rendszerek oldalán is viszonylag könnyen kialakítható volt. Azon takarékszövetkezetek esetében, ahol nem volt korábban Electra szerverrel kialakított adatkapcsolat, az autorizáció SOAP üzenetek formájában zajlik.

Az online autorizáció folyamata a következők szerint valósul meg:
 1. A GBC Base24 protokoll szerinti autorizációs üzenet küld az EBS-nek
 2. Az EBS a kártyarendszer adatai alapján elvégzi a kártya érvényességére, kártyalimitre, tranzakciós limitre vonatkozó vizsgálatokat, meghatározza a bankkártyához tartozó bankszámlaszámot.
 3. Ha a tranzakció fentiek alapján engedélyezhető, és a számlaszám olyan takarékszövetkezethez tartozik, amely kiépített online kapcsolattal rendelkezik, akkor az EBS a megfelelő számlavezető rendszer felé továbbítja a kérést. Amennyiben offline takarékszövetkezethez tartozik az autorizációs kérésben érintett számlaszám, akkor az autorizációt maga az EBS végzi el.
 4. A számlavezető rendszer feldolgozza a kérést, az aktuális számlaegyenleg alapján engedélyezi vagy visszautasítja azt.
 5. A számlavezető rendszer válaszát az EBS feldolgozza, majd a BASE24 protokoll szerinti válaszüzenetet a GBC felé továbbítja.

Az EBS fel van készítve vegyes üzemmódú működésre is, amelyben az autorizációs projectbe tartozó takarékszövetkezetek egy része nem rendelkezik online kapcsolattal. Ezeknél az intézményeknél az autorizáció a GBC szempontjából online módon zajlik, hiszen az autorizációs kéréseket a GBC az EBS felé továbbküldi engedélyezésre, de az autorizációt valójában nem a takarékszövetkezet számlavezető rendszere, hanem az EBS végzi el. Az EBS-ben az autorizációs kérések engedélyezése a takarékszövetkezetek felől megfelelő rendszerességgel kapott számlaegyenlegeken alapul. Ez azt jeleti, hogy ezeknél az intézményeknél valójában továbbra sem online autorizációt alkalmazunk, hiszen a kártyatranzakciók elbírálása nem a takarékszövetkezetben elérhető legfrissebb egyenlegek alapján történik.

Rendszerünk moduláris felépítése lehetővé teszi, hogy különböző típusú (és ezzel együtt különböző kommunikációs megoldásokat alkalmazó) számlavezető rendszerekkel tudjon együttműködni.

Az online autorizációs projectben jelenleg az alábbi típusú számlavezető rendszerekkel van kialakított online interface-ünk:
 • BOSS (Online Zrt.)
 • EuroBank (TAK-INVEST Kft.)
 • Orient (Opti-Tak Kft.)
 • Globe (Bank Assistance Zrt., tesztelés alatt)

Az EBS további erőssége a stand-in autorizációt lehetővé tevő üzleti logika. A takarékszövetkezetek egymástól eltérő időben bekövetkező napi (időnként havi) számlavezető rendszer zárási folyamatuk alatt általában nem (vagy csak korlátozottan) képesek az online autorizációs kérések kiszolgálására. A zárási időszakokat az EBS a takarékszövetkezetektől érkező állapotjelzések alapján nyilvántartja, így az EBS a zárási időszakban elérhetetlen számlavezető rendszer helyett stand-in autorizál. A számlavezető rendszerek a nyitásuk után megkapják mindazon kéréseket, amelyeket a zárási időszak alatt az EBS kiszolgált. Ez a működésmód lép életbe akkor is, ha valamely technikai probléma miatt a takarékszövetkezet a kommunikációs vonalon átmenetileg elérhetetlen. Az online kapcsolat helyreállása után a számlavezető rendszer ilyenkor is megkapja az offline időszak alatt elbírált kéréseket.

A project megvalósításának fontosabb fázisai:
 • 2008. augusztus: a GBC certifikálta az EBS-t.
 • 2009. december: A Magyar Takarékszövetkezeti Bank által kibocsátott kártyák egy csoportját a GBC online autorizációra kapcsolta át.
 • 2009. január: A GBC az összes MTB bankkártyát online autorizációban szolgálja ki, vagyis az autorizációs kéréseket az EBS bírálja el.
 • 2009. március vége: Beindul a rendszer pilot üzeme, amelyben az első, BOSS-t használó takarékszövetkezet a számlavezető rendszer interface-en keresztül valóban online autorizál. A többi takarékszövetkezet autorizációs kéréseit az EBS offline módban válaszolja meg.

 

Mit látnak mindebből a kártyabirtokosok?

A kommunikációs láncban szereplő résztvevők számára 5 másodperces időkorlátot szab a GBC rendszere, így garantált, hogy a pénztáraknál nem kell a kártyás fizetéseknél jelentős késedelemre számítani.

Egy rossz hír a kártyabirtokosoknak:

megszűntek azok az idők, amikor valaki megtehette azt, hogy a takarékszövetkezetben személyesen felvette a folyószámláján elérhető pénzösszeget, majd ezt követően egy ATM terminálon ismét felvette az összeget vagy egy POS terminálon fedezet nélkül fizetni tudott.
 
 
Nincs kapcsolódó bejegyzés.