PSD2 - Electra openAPI

nyomtatható verzió

A Cardinal Kft. új Electra openAPI terméke megoldást ad a PSD2-ben megfogalmazott open API követelményekre, akár Electrát még nem használó bankoknak is.

Az Európai Parlament 2015. novemberében elfogadott EU 2015/2366 számú Irányelve (PSD2) újraírja a pénzforgalmi szolgáltatások eddigi szabályozási kereteit az Európai Gazdasági Térség belső piacán. Az új pénzforgalmi szabályok 2018. január 13-án lépnek hatályba az Unió valamennyi tagországában.

A PSD2 által kiváltott alapvető változás, hogy a hitelintézetek megkülönböztetés mentes, elektronikus hozzáférést kell biztosítsanak fizetési számla-szolgáltatásaikhoz a szabályozásban definiált harmadik feles pénzforgalmi intézmények (TPP) számára.

Az új szereplők banki számlákhoz való hozzáférése érdekében a számlavezető bankoknak olyan nyílt, szabványos interfészt kell kialakítani, mely megfelel valamely nemzetközi, vagy európai szabványnak (pl. ISO 20022).

A hozzáférés biztonságos feltételeinek kialakítása érdekében a PSD2 az Európai Bank Hatóság által kidolgozott Szabályozástechnikai Sztenderdek (RTS) kötelező alkalmazását írja elő, annak Európai Bizottság általi elfogadását követő 18 hónapot követően, várhatóan 2018. decemberétől.

Ennek értelmében a számlavezetőknek biztosítani kell a pénzforgalmi szolgáltatók számára az általuk alkalmazott ügyfél hitelesítési eljárások alkalmazását az ügyfelek kötelező beazonosítása során.

A bankok számára rendelkezésre álló felkészülési idő viszonylag rövid ahhoz, hogy 2018. január 13-tól a törvényi előírásoknak megfelelő nyílt, szabványos interfész felületet biztosítsanak a TPP-k felé.

A Cardinal Kft. készen áll arra, hogy a fenti rendelkezések szerinti interfészt a szükséges határidőkig kifejlessze, dokumentálja és partnerei rendelkezésére bocsássa.

A törvény által előírt megfelelési kötelezettségre a Cardinal Kft. által kifejlesztett Electra openAPI megoldást javasoljuk.

Az Electra rendszer kifejlesztése kapcsán felhalmozott több, mint húszéves tapasztalatunk, valamint az Electra magyarországi nagyfokú elterjedtsége és elfogadottsága alapján úgy gondoljuk, hogy a legjobb megoldást egy, a magyarországi piacon egységes nyílt API szolgáltatás jelentené mind a bankok mind a nyílt, szabványos interfészt igénybe vevő TPP-k számára.

Az Electra openAPI tervezésekor felhasználtuk a korábbi Electra rendszerek bevezetése során partnereink háttérrendszereiről és azok működéséről megszerzett tudásunkat.

Valamennyi banki rendszer bevezetése esetén a legnagyobb kockázatot a már meglévő háttérrendszerekhez történő illesztés okozza. Mivel szakembereink rendelkeznek az illesztéshez szükséges információkkal, a fenti kockázat minimalizálható az Electra openAPI bevezetése esetén.

Az Electra openAPI-t egy önálló termékként alkottuk meg, mely a bank meglévő Electra rendszerétől független rendszerben kerül megvalósításra. Ezen új rendszer kialakításakor nagy mértékben tudunk támaszkodni a jelenlegi Electra rendszer komponenseire és kódjaira. A tervezés során arra törekedtünk, hogy a rendszer bevezetése a bank részéről a lehető legkevesebb fejlesztési és integrációs munkára legyen szükség.

A rendszer a bankok meglévő Electra rendszeritől függetlenül (vagy akár Electra rendszer nélkül is) telepíthető és üzemeltethető.

Bár az RTS-ben meghatározott sztenderdeknek várhatóan csak 2018. decemberétől kötelező megfelelni, a rendszert úgy terveztük, hogy már induláskor megfeleljen az RTS-ben megfogalmazott követelmények többségének. Ez a bankok és a TPP-k számára is optimális. Annak implementálásával a bank egy olyan rendszert tud 2018. januárban bevezetni, amit 11 hónap múlva nem kell lecserélnie, vagy azon jelentősebb módosításokat végrehajtania. A TPP-k ugyanígy, már a PSD2 hatályba lépését követően megkezdhetik saját szolgáltatásaik kifejlesztését, azok jelentős módosítási igénye nélkül.

A Cardinal Kft. által elkészített megoldás magyar vagy angol nyelvű ismertetőjét itt közvetlen letöltheti.

Partnereinkkel folytatott előzetes konzultációk alapján a megtervezett architektúra egyes elemei esetében (autentikációs eszköz, ügyfél jogosultságok repozitora) a végső kialakítás során további rugalmasságot tudunk biztosítani. Ezek pontosítását június hónapban végezzük el a bilaterális igényegyeztetések alkalmával.

(Indexkép: https://ec.europa.eu/)

 
 
Nincs kapcsolódó bejegyzés.