Aláíró munkakörök és kizárások kezelése az Electra rendszerben

2015.11.23 nyomtatható verzió

Az Electra rendszer jogosultsági rendszere egy újabb fontos szempont kezelésével, az aláírók munkakörének megfelelő kizárások figyelembe vételével bővült a 7-es verzióban. Ezzel az újdonsággal még pontosabban lehet megadni az aláírók jogosultságait az Electra rendszerben.

Az Electra pontozás alapú jogosultságrendszerével eddig is nagyon rugalmasan lehetett megadni, hogy egy-egy számlához egy felhasználónak van-e joga, és ha igen, akkor pontszámban mérve mekkora erősségű joga van az adott számlára. Ezzel a rendszerrel az együttes aláírókat is lehet kezelni, pl. 8 ponttal lehet ellátni az elsőhelyi és 2 ponttal a másodhelyi aláírókat, így a két aláíró együtt előállítja a beküldéshez szükséges (alapértelmezett) 10 pontot.

A pontozásos rendszerrel egy dolgot nem lehet leírni, azt, hogy két vagy több felhasználó együtt nem írhat alá egy megbízást. Példa erre az önkormányzatok működése, ahol a polgármester és a jegyző együtt nem írhatnak alá megbízásokat, de külön-külön elsőhelyi aláíróknak minősülnek, akik más felhasználókkal aláírhatnak megbízásokat.

A munkakörök menedzselése és az egymást kizáró munkakörök kezelése az Electra rendszerben erre nyújt megoldást.

Alapfogalmak

A munkakörök és kizárások rendszerét csak azoknál az ügyfeleknél alkalmazzuk, akik ezt kérik. Ez azt jelenti, hogy ezen funkció bevezetése után az ügyfelek és a felhasználók alapértelmezetten a jelenlegi formában és módon tudnak tovább dolgozni.

A munkakörök és kizárások használatát külön be kell állítani azokhoz az ügyfelekhez, akik ezt kérik. Ezt a banki adminisztrátorok tudják megtenni a WebAdmin felületen keresztül.

A beállítás során meg kell adni az ügyfélnél használatos munkaköröket, és ezek alapján a kizárási mátrixot.

Munkakör

A munkaköröket az ügyfelek tetszőlegesen, egyedileg definiálhatják. A munkakör egy tetszőleges név lehet, a későbbiekben ezen a néven lehet majd hivatkozni a munkakörre. (Különböző ügyfeleknél más-más munkakörök lehetnek.) Munkakör lehet pl. a jegyző, a pénzügyi vezető vagy az asszisztens. A munkakör egyszerűen csak egy címke, amit az ügyfél felhasználóihoz lehet rendelni, maga az elnevezés önmagában semmilyen plusz jogot, lehetőséget nem biztosít.

Az adminisztrátor rögzíti az ügyfél által megadott, az adott ügyfélnél értelmezett munkakörök (címkék) halmazát. Ezután az ügyfélhez tartozó mindegyik felhasználóhoz egyenként hozzá kell rendelni ebből a halmazból egy munkakört. Egy felhasználónak csak egy munkaköre lehet. A munkakörök halmaza és egy adott felhasználó munkaköre is módosítható a későbbiekben (ha például egy felhasználót előléptetnek).

Egy ügyfélhez legalább két munkakört meg kell adni, mert csak így lehet értelmezni a kizárási mátrixot. A munkakörök számára felső korlát nincs, de értelemszerűen a túl sok munkakör elbonyolítja az adminisztrációt.

Az ügyfél által használt munkaköröket az WebAdmin felületén keresztül lehet adminisztrálni:

 

Kizárások

A kizárásokat egy mátrix kitöltésével lehet megadni. Ebben azt lehet beállítani, hogy egy adott munkakörbe tartozó felhasználók nem írhatnak alá egy másik adott munkakörbe tartozó felhasználókkal. Például ha egy önkormányzatnál megadják a polgármester és a jegyző munkakört, akkor meg lehet adni, hogy ez a két munkakör együtt nem írhat alá, tehát az Electra nem fogja elfogadni azokat a megbízásokat, amelyeket csak a polgármester és a jegyző írt alá.

A kizárási mátrixot a banki adminisztrátor tudja megadni az ügyfél módosításánál. Így - az ügyfél igényei alapján - egyszer kell az ügyfél módosítása funkcióval megadni az ügyfél munkaköreit és ezt a kizárási mátrixot. Innen kezdve ha az ügyfélnél változik a felhasználók köre (új felhasználók jönnek vagy meglévőek elmennek tőle), akkor a munkakör halmazokat és a kizárási mátrixot nem kell módosítani, csak az új felhasználóhoz be kell állítani a megfelelő munkakört. (Pl. egy új jegyző munkába állása esetén csak meg kell adni, hogy ő jegyző, a kizárások rendszere pedig ezt automatikusan kezelni fogja.) Így ez a munkakör által adott címke nagyban megkönnyíti a bank munkáját.

Akár azt is meg lehet adni, hogy a két azonos munkakörbe tartozó felhasználó sem írhatja alá a megbízásokat. Tehát megadható, hogy két pénzügyi vezető együtt nem írhat alá egy megbízást, szükség van még hozzá egy másik munkakörű felhasználó (pl. egy kontroller) aláírására.

A kizárások és a felhasználók munkaköreinek beállítására egy új, egyszerű beállító felület szolgál, ahol egy képernyőn be lehet állítani a munkaköröket, a kizárási mátrixot, és be lehet állítani az ügyfél összes felhasználójának munkakörét:

Két tetszőleges felhasználót kiválasztva a WebAdmin felület színkiemeléssel megmutatja azok munkaköreit a mátrixban, így vizuálisan is kiemeli, hogy a kiválasztott két felhasználó együtt aláírhat-e:

Aláírások kiértékelése

A kizárások kiértékelése független a számláktól, a számlajogoktól és pontszámoktól.

Amikor egy aláírt csomag beérkezik az Electra szerverre, és az ügyfélnél be vannak állítva munkakörök, az Electra szerver megvizsgálja az aláró felhasználókat és azok munkakörét. A kizárási mátrix alapján meghatározza azokat a felhasználókat, akik munkakörük alapján együtt nem írhatnak alá, és ezeket az aláírókat a továbbiakban nem veszi figyelembe.

A kizárások kiszámítása után a szerver a korábbi működés alapján megvizsgálja a megmaradt aláírók számlajogait és aláírási pontszámait. Ha a megmaradt felhasználók pontszámainak összege elegendő, akkor elfogadja a csomagot, ellenkező esetben visszautasítja azt.

A kizárások kiszámítása tehát a számlajog és pontszámok kiszámításáról független, egy azt megelőző lépésként fut.

Azoknál az ügyfeleknél, akiknél nincsenek munkakörök és ezáltal kizárások definiálva, ott ez a lépés nem fut le, hanem az eddigi módon, egyből a számlajogok és pontszámok kiértékelése történik meg.

 
 Kapcsolódó hírek:Kapcsolódó cikkek: